วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช.เร่งพีอาร์ สิทธิ์ผู้ชมเพย์ทีวี

กสทช. เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค รับทราบสิทธิ์ การใช้บริการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม แบบบอกรับสมาชิก ชี้ หากผู้ให้บริการฝ่าฝืน จะมีโทษปรับทางปกครอง ไม่เกิน 5 ล้าน และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 แสน

วันที่ 24 มิ.ย. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ปี มาตรฐานสัญญากับการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมรายงาน สถิติเรื่องร้องเรียนประเภท กล่องรับสัญญาณดาวเทียม แบบบอกรับสมาชิกในด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม ถึง 23 มิถุนายน 2558 มีจำนวน 36 เรื่อง พบว่า บริษัท ทรูวิชั่นส์ และซีทีเอช ร้องเรียนมากที่สุดเท่ากัน 12 เรื่อง ที่พบมากที่สุด คือ คืนเงินมัดจำค่าอุปกรณ์ล่าช้า รายละ 5 เรื่อง และแก้ไขสัญญาณให้สามารถรับชมได้ปกติ/บริษัท จี เอ็มเอ็ม แซท 7 เรื่อง/บริษัท ไอพีเอ็ม ทีวี และบริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง รายละ 2 เรื่อง/บริษัท เอ็ม เจ แชทเทิลไลท์ เซ็นเตอร์ 1 เรื่อง

ลดลง จากข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 160 เรื่อง บริษัท ทรูวิชั่นส์ 22 เรื่อง/บริษัท ซีทีเอช 36 เรื่อง/บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท 37 เรื่อง/บริษัทไอพีเอ็ม ทีวี 34 เรื่อง/บริษัท พีเอสไอโฮลดิ้ง 12 เรื่อง/บริษัท อาร์เอส 5 เรื่อง/บริษัท เอ็ม.เจ.แซทเทิลล์ เซ็นเตอร์ 3 เรื่อง/บริษัท อินโฟแซท บริษัท ไดนามิค แซทคอม บริษัท ไอเดียแซท รายละ 2 เรื่อง/บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส/บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น บริษัท ทีวีเพื่อคุณ/บริษัท ท๊อปฟิลด์ (ไทยแลนด์) บริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รายละ 1 เรื่อง

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า ปัญหาที่พบ คือ ผู้บริโภคไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ จึงต้องเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ โดยให้ผู้ประกอบการแนบใบปลิว ที่บอกรายละเอียด เงื่อนไขการใช้งาน และการยกเลิกการใช้งานให้ผู้บริโภค ก่อนติดตั้งด้วย

นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการแบบบอกรับสมาชิก ระบุว่า ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งยกเลิกได้ แต่ต้องทำตามหลักการตามประกาศ กสทช. เช่น ยกเลิกได้ โดยต้องแจ้งไม่น้อยกว่า 5 วัน ตรงข้ามกับผู้ให้บริการ ที่ไม่มีสิทธิ์ยกเลิก หรือ ระงับการให้บริการประชาชน หรือ ทำได้เฉพาะบางกรณี ซึ่งจะยกเลิกได้เมื่อได้รับอนุญาตจาก กสทช. และต้องส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 30 วัน /ส่วนการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า ตามประกาศฯ สามารถทำได้ หากผู้ประกอบการไม่ทำตามจะส่งหนังสือแจ้งเตือน หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม มาตรา 77 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 คือ ปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท และปรับทางปกครองอีกวันละไม่เกิน 1 แสนบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ.

กสทช. เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค รับทราบสิทธิ์ การใช้บริการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม แบบบอกรับสมาชิก ชี้ หากผู้ให้บริการฝ่าฝืน จะมีโทษปรับทางปกครอง ไม่เกิน 5 ล้าน และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 แสน ... 24 มิ.ย. 2558 14:46 24 มิ.ย. 2558 15:37 ไทยรัฐ