วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

9 ร.ร.แกนนำพลิกโฉม ป.1 ต้องอ่านเขียนได้

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เผยว่า ตามที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการตามนโยบาย “เก่งดีมีสุข” ด้วยการพัฒนาความเก่งด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล และจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสมอง โดยร่วมมือกับสมาคมปฐมวัยสุพรรณบุรี และ อ.พรพิไล เลิศวิชา เมธีวิจัยอาวุโส ในการพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัดตามกระบวนการ Brain-based Learning โดยจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพโรงเรียนใน 5 ตัวแปรสำคัญประกอบด้วย สนามเด็กเล่น ห้องเรียน กระบวนการเรียนรู้แบบ BBL หนังสือแบบฝึกหัดและใบงาน สื่อและนวัตกรรมที่กระตุ้นสมอง ช่วงแรกมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 38 โรงเรียน ปัจจุบันได้ขยายผลไปครบทุกโรงเรียนแล้วและได้ผลเป็นรูปธรรมที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง

นายจักรพรรดิ์เผยต่อไปว่า ล่าสุดตนได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมให้กับครูทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมการนิเทศการศึกษา กำกับ และติดตามผลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละครั้ง นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT ให้กับครูเพื่อให้นโยบายนักเรียนจบ ป.1 ต้องอ่านออก เขียนได้ประสบความสำเร็จ ล่าสุดได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนแกนนำพลิกโฉมโรงเรียนนักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้เอาไว้แล้ว 9 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.อนุบาลสุพรรณบุรี ร.ร.วัดสวนแตง ร.ร.วัดหน่อสุวรรณ ร.ร.วัดสามัคคีธรรม ร.ร.วัดบางใหญ่ ร.ร.วัดคูบัว ร.ร.วัดวังน้ำเย็น ร.ร.วัดวังพลับเหนือ และ ร.ร.บ้านรางหางม้า.

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เผยว่า ตามที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการตามนโยบาย “เก่งดีมีสุข” ... 24 มิ.ย. 2558 08:18 24 มิ.ย. 2558 08:19 ไทยรัฐ