วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขอโค่นยาง2พันไร่ ปลูกปาล์มราคาดี

ขอโค่นยาง2พันไร่ ปลูกปาล์มราคาดี

  • Share:

นายวีระพันธ์ ดวงแป้น ผช.ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จังหวัดสงขลา เขต 1 เปิดเผยว่า ชาวสวนยางใน จ.สงขลา สนใจที่จะขอรับเงินสงเคราะห์ปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนยางพาราเพิ่มมากขึ้น โดยปี 2558 ตั้งเป้าปลูกปาล์มน้ำมันแทนยางเนื้อที่ 1,500 ไร่ ซึ่งมีเกษตรกรยื่นขอ รับเงินสงเคราะห์ไปแล้ว 2,000 ไร่ เนื่องจากเห็นว่า ปาล์มน้ำมันราคาดี ส่วนจะได้รับเงินสงเคราะห์ทั้งหมด หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาภาพรวมของประเทศว่า จังหวัดอื่นๆ สามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ถ้าหากต่ำกว่าเป้าหมายก็สามารถ โอนโควตาให้ จ.สงขลา ซึ่งจะทำให้เกษตรกรที่ขอ ปลูกปาล์มน้ำมันอาจจะได้รับเงินสงเคราะห์ทั้งหมด ส่วนเกษตรกรที่ยื่นรับเงินสงเคราะห์เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันแทนยางพาราจะได้รับเงินไร่ละ 26,000 บาท แต่ถ้าโค่นยางแล้วปลูกยางใหม่ หรือปลูกพืชยืนต้นอื่นๆ ทดแทนจะได้รับเงินสงเคราะห์ไร่ละ 16,000 บาท โดย สกย.จะส่งเสริมเกษตรกรปลูกยางพันธุ์ดีให้ผลผลิตสูง จากเดิมภาคใต้นิยมปลูกพันธุ์ RRIM 600 เปลี่ยนเป็นพันธุ์ RRIT 251 ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าและต้นทุนต่ำ

ผช.ผอ.สกย.จังหวัดสงขลา เขต 1 กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์ราคายางในขณะนี้ เริ่มดีขึ้นบ้าง น้ำยางดีราคารับซื้อหน้าโรงงานประมาณ กก.ละ 60 บาท ส่วนยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาประมาณ กก.ละ 62 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรสามารถเลี้ยง ตนเองได้ ถ้าหากลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายที่ ไม่จำเป็นลง และประกอบอาชีพเสริม ทั้งนี้ สกย.ได้เร่ง สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นนิติบุคคล เพื่อสามารถขอรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ นำไปสร้างโรงงาน แปรรูปยางพารา ทำเป็นยางแผ่นรมควัน ยางอัดก้อน ยางเครพ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น และเพิ่มอำนาจการต่อรองในตลาดได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้