วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โครงการหนึ่งผ้าป่า ต่อยอดการศึกษา

โครงการหนึ่งผ้าป่า ต่อยอดการศึกษา

  • Share:

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 มิ.ย. ที่โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นาย ยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย, นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร อดีต ส.ว.หนองคาย นำคณะจัดโครงการหนึ่งผ้าป่าหนึ่งปีการศึกษา มอบงบประมาณเป็นเงิน ตั้งต้นให้กับโรงเรียนแต่ละแห่ง จำนวน 20,000 บาท โดยในครั้งนี้มอบให้กับนายสฤษดิ์ ใจหาญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็น โรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ม.3 มีนักเรียนทั้งหมด 202 คน ในรอบปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ นำมายก ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งผลการ ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ต ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างมีผลพัฒนาการเรียนสูงขึ้น ในชั้น ป.6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50.30 สูงกว่าปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเท่ากับบวก 8.02 เป็นอันดับ 9 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 และเป็นอันดับ 1 ของอำเภอท่าบ่อ

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย กล่าวว่า โครงการหนึ่งผ้าป่า หนึ่งปีการศึกษา ดำเนินการ มาตั้งแต่ปี 2556 ปีนี้เป็นปีที่ 3 ของโครงการ โดยระยะ แรกได้มอบงบสนับสนุนทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 15,000 บาท ปีถัดมาให้เพิ่มเป็น 18,000 บาท ส่วนปีนี้เพิ่มเป็น 20,000 บาท และทราบว่าทุกโรงเรียนสามารถต่อยอด เป็นผ้าป่าการศึกษาได้เงินมากขึ้น สามารถนำมาบริหาร จัดการพัฒนาการศึกษา รวมถึงยกระดับคุณภาพของ โรงเรียน ช่วยให้สามารถบริหารจัดการได้เร็วขึ้น ไม่ต้อง รองบประมาณจากส่วนกลาง และยิ่งได้ทราบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่สูงขึ้นของนักเรียน ถือว่าประสบความ สำเร็จในแง่ของการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการของนักเรียนหนองคายให้ดียิ่งขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้