วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เขื่อนแห้ง

ปริมาณน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก ลดลงเหลือน้ำใช้ได้แค่ 315 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 3 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ไม่สามารถส่งน้ำช่วยพื้นที่การเกษตรที่กำลังเสียหายจากภัยแล้งได้.

24 มิ.ย. 2558 07:15 24 มิ.ย. 2558 07:15 ไทยรัฐ