วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังจัด "มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน" อัดฉีดสินเชื่อเต็มถัง 5 จังหวัดทั่วประเทศ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ประชุมร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปการเตรียมการจัดงานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน ภายใต้แนวคิด “ช่วยชาติ ช่วยคน ช่วยเศรษฐกิจไทย” ตามแนวนโยบายที่ได้มอบหมายให้คลังพิจารณาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบปัญหาขาดแหล่งเงินทุน โดยงานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27-28 มิ.ย.2558 ใน 5 จังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ

1. Hall 3 อิมแพค เมืองทองธานี 2.ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง 3.ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 4.ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ และ 5.คอนเวนชั่นฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดยมีหน่วยงานผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย สถาบันการเงินของรัฐ 9 แห่ง ผู้ประกอบการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 4 แห่ง หน่วยงานให้ความรู้ด้านการเงิน 7 แห่ง โดยสถาบันการเงินของรัฐจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและอื่นๆ แก่ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งให้ความรู้ทางการเงินและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการเงิน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้า ร่วมงานใน 5 จังหวัด มากกว่า 100,000 คน โดยคาดว่าจะมียอดเงินฝากรวมกว่า 5,000 ล้านบาท และยอดสินเชื่อรายย่อยกว่า 8,000 ล้านบาท และมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 20,000 ราย.

ภายใต้แนวคิด “ช่วยชาติ ช่วยคน ช่วยเศรษฐกิจไทย” ตามแนวนโยบายที่ได้มอบหมายให้คลังพิจารณาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบปัญหาขาดแหล่งเงินทุน โดยงานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน มีกำหนดจัดขึ้น 24 มิ.ย. 2558 02:00 24 มิ.ย. 2558 02:01 ไทยรัฐ


advertisement