วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระอยากมี "วิทยาลัยปกครองสงฆ์"

นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องประจำปี 2558 ได้มีการเสนอให้ตั้งวิทยาลัยการปกครองสงฆ์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้พระสงฆ์ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาสขึ้นไปรวมทั้งระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่างๆ ทั้งของทางคณะสงฆ์และกฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ และวิธีการบริหารปกครองให้คณะสงฆ์เกิดความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการเรียนหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) ทั้งนี้ พศ.จะรวบรวมแนวคิดดังกล่าว เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ว่าการจัดตั้งวิทยาลัยการปกครองสงฆ์จะมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน โดยอาจจะต้องหารือกับมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่งและ ก.พ.ก่อนจะสรุปแนวคิดและข้อเสนอ เสนอต่อมหาเถรสมาคม (มส.) ด้วย.

เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้พระสงฆ์ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาสขึ้นไปรวมทั้งระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่างๆ ทั้งของทางคณะสงฆ์และกฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ และวิธีการบริหารปกครองให้คณะสงฆ์ 24 มิ.ย. 2558 00:32 24 มิ.ย. 2558 00:33 ไทยรัฐ