วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.เดินหน้าพักหนี้ครู-ให้แบงก์ปลูกวินัยการเงิน

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการพร้อมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้หารือ เรื่องปัญหาหนี้สินครูกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้ การพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 1-2 ปี โดยจะมี การรวมหนี้สินเอาไว้ที่เดียว แต่จะต้องเป็นหนี้ของธนาคารออมสินและสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขณะเดียวกันจะให้ธนาคารออมสินเข้ามาช่วยสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ครูด้วย โดยจะมีกระบวนการจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ครูมีวินัยในการใช้จ่ายเงินมากขึ้น รวมทั้งแนะนำให้ครูจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อที่ครูจะได้รู้รายรับรายจ่ายของตนเองในแต่ละเดือน ซึ่งหลักการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากทุกฝ่ายแล้ว ส่วนรายละเอียด ศธ.จะมีการประสานกับกระทรวงการคลัง เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการแก้ปัญหาต่อไป

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า สำหรับจำนวนหนี้สินครูขณะนี้ยังไม่นิ่ง เพราะครูยังมีการกู้ยืมเงินและใช้หนี้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการปล่อยกู้จากแหล่งต่างๆ ให้ครูสามารถกู้ยืมเงินได้มากขึ้น ยิ่งเป็นการสร้างหนี้สินให้กับครูมากตามไปด้วย ทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นพบว่าหนี้สินครูทั้งระบบเฉพาะเงินต้นมีประมาณ 1 ล้านล้านบาท ดังนั้นต้องมีการหารือกับธนาคารออมสินและสหกรณ์ออม-ทรัพย์ครูถึงแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้ครูร่วมกัน โดยอาจจะมีการนำระบบรีไฟแนนซ์มาใช้.

โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้ การพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 1-2 ปี โดยจะมี การรวมหนี้สินเอาไว้ที่เดียว แต่จะต้องเป็นหนี้ของธนาคารออมสินและสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขณะเดียวกันจะให้ธนาคารออมสินเข้ามาช่วยสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ครูด้วย 24 มิ.ย. 2558 00:26 24 มิ.ย. 2558 00:26 ไทยรัฐ