วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พะเยาปล่อยกุ้งก้ามกราม 1 ล้านตัว นำร่องอ่างเก็บน้ำหนองขวาง

ประมง จ.พะเยา ร่วมกับ อบจ.พะเยา และ อ.ดอกคำใต้ จัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวนกว่า 1 ล้านตัว บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองขวาง ต.ดงสุวรรณ ตั้งเป้าหมาย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามนำร่องแห่งแรกของจังหวัด

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 58 นายเชวงศักดิ์ ใจคำ นายอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสุภาพันธ์ บุญเจริญ ประมงจังหวัดพะเยา ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ร่วมกันนำกุ้งก้ามกรามที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ จากศูนย์วิจัยประมงน้ำจืด จังหวัดตาก กว่า 1 ล้านตัว เข้าทำการปล่อยลงในอ่างเก็บน้ำหนองขวาง ในพื้นที่ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการขยายพันธุ์กุ้งก้ามกรามเป็นแห่งแรกของจังหวัด

โดยนางสุภาพันธ์ บุญเจริญ ประมงจังหวัดพะเยา ระบุว่า การนำกุ้งก้ามกรามดังกล่าว เข้ามาขยายพันธุ์ในพื้นที่จังหวัด ถือว่าเป็นการนำร่องในแหล่งน้ำแห่งใหม่แห่งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา เคยมีการเพาะพันธุ์ที่บริเวณกว๊านพะเยามาแล้ว แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากมีพันธุ์สัตว์น้ำบางชนิดเข้าทำลาย ไม่หลงเหลือผลผลิต ดังนั้น การนำกุ้งก้ามกราม มาทดลองและขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำแห่งใหม่นี้ ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกันของหลายฝ่าย ในการวิจัยคาดว่า จะสามารถผลิตได้ในแหล่งน้ำแห่งนี้ และถ้าหากสามารถมีผลผลิตที่ได้จากตรงนี้ ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเป็นแห่งแรกของจังหวัดพะเยา และต่อไปจะขยายพันธุ์ไปยังแหล่งน้ำแห่งอื่นอีกต่อไป

สำหรับอ่างเก็บน้ำหนองขวางแห่งนี้ มีพื้นที่ทั้งหมด 702 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา เดิมเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งหาปลา และแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่สำคัญของชาวบ้าน ในตำบลดงสุวรรณ และตำบลใกล้เคียง ที่ผ่านมาอ่างเก็บน้ำหนองขวาง ได้รับการพัฒนาต่างๆ เรื่อยมา จนสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิด จึงถือได้ว่า การนำกุ้งก้ามกรามมาขยายพันธุ์บริเวณนี้ คาดว่าจะสามารถประสบผลสำเร็จได้

ประมง จ.พะเยา ร่วมกับ อบจ.พะเยา และ อ.ดอกคำใต้ จัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวนกว่า 1 ล้านตัว บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองขวาง ต.ดงสุวรรณ ตั้งเป้าหมาย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามนำร่องแห่งแรกของจังหวัด 23 มิ.ย. 2558 18:06 23 มิ.ย. 2558 22:56 ไทยรัฐ