วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สำนักจุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์ 16 ก.ค. กำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ

สำนักจุฬาราชมนตรี
 ออกประกาศ ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล หรือ วันอีฎิ้ลฟิตริ ในวันที่ 16 กรกฎาคม เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ...

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. สำนักจุฬาราชมนตรี
 ออกประกาศเรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ)
 ประจำปี ฮ.ศ.1436 ระบุ เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดู ดวงจันทร์ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป.

สำนักจุฬาราชมนตรี
 ออกประกาศ ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล หรือ วันอีฎิ้ลฟิตริ ในวันที่ 16 กรกฎาคม เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ... 23 มิ.ย. 2558 12:48 23 มิ.ย. 2558 13:22 ไทยรัฐ