วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยมอบทุนนักศึกษาวิชาทหาร -อ้าแขนรับเข้าทำงาน

"หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน" จับมือ "บีเจซี" มอบทุนให้นักศึกษาวิชาทหาร พร้อมเปิดโอกาสให้เข้าฝึกงานและรับเข้าทำงานเมื่อจบหลักสูตร...

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี กล่าวว่า บริษัทฯ ร่วมมือกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ นรด. จัดทำโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการศึกษาวิชาทหาร ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร หรือ นศท. ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อในชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 เพื่อเป็นกำลังพลสำรองของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาวิชาทหารสายอาชีพ ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการเร่งสร้างกลุ่มแรงงานสายวิชาชีพที่มีคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงาน บีเจซี จึงสนับสนุนด้วยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารในระดับต่างๆ ได้รับทุนการศึกษา มีโอกาสเข้าทำงานและฝึกงานกับบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดคือ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิชาทหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 จนจบชั้นปีที่ 2 นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการศึกษา ปวส. บีเจซีจะรับเข้าทำงาน พร้อมให้ทุนการศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาวิชาทหารที่กำลังศึกษาอยู่ จะเปิดรับเข้าฝึกงานและระดับปริญญาตรีสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ได้เช่นกัน ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารเป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกให้มีระเบียบวินัย ความอดทน และความจงรักภักดี อันจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

นายอัศวิน กล่าวต่อว่า โครงการนี้นับเป็นความร่วมมือที่เป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับกำลังพลได้อย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 แก่นักศึกษาวิชาทาหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมงาน โดยมีนักศึกษาวิชาทหารที่รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 23 คน แบ่งเป็น ผู้ที่ศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ได้รับทุนเพื่อศึกษาจนจบระดับ ปวส. จำนวน 9 คน และทุนการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี

สำหรับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ที่ได้เข้าทำงานกับบริษัทฯ จำนวน 14 คน โดยในโอกาสนี้มีนักศึกษาวิชาทหารที่ศึกษาระดับ ปวส. และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วให้ความสนใจเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ และฝึกงานในระหว่างศึกษาอีกจำนวน 30 คน รวมนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 53 คน

นายอัศวิน กล่าวอีกว่า บีเจซีต้องขอขอบคุณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ที่เปิดโอกาสให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการดีๆ เพื่อสังคมและประเทศชาติเช่นนี้ บีเจซีเป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ดำเนินธุรกิจอยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า 133 ปี สิ่งที่ตระหนักและให้ความสำคัญมาโดยตลอดก็คือ การแสดงความรับผิดชอบและการตอบแทนกลับคืนสู่สังคม โดยเฉพาะการสร้างโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม

อย่างไรก็ตาม โครงการฯ นี้ บีเจซีมีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมและสร้างสรรค์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในภาคการศึกษา ให้เป็นผู้มีระเบียบ วินัย และความจงรักภักดี เพื่อเตรียมพร้อมเป็นกำลังสำรองที่จะสร้างฐานความมั่นคงให้แก่ประเทศในอนาคต สำหรับโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาวิชาทหารกับ บีเจซี นั้น เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาวิชาทหารว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะเป็นที่ยอมรับของตลาดและสังคมและมีอาชีพที่มั่นคงรองรับ รวมทั้งมีโอกาสร่วมงานกับบีเจซีอีกด้วย.

"หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน" จับมือ "บีเจซี" มอบทุนให้นักศึกษาวิชาทหาร พร้อมเปิดโอกาสให้เข้าฝึกงานและรับเข้าทำงานเมื่อจบหลักสูตร... 23 มิ.ย. 2558 12:25 23 มิ.ย. 2558 13:51 ไทยรัฐ