วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ฟื้นฟูควายไทย...หวั่นสูญจากท้องนา

ฟื้นฟูควายไทย...หวั่นสูญจากท้องนา

โดย ดอกสะแบง
24 มิ.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึง สถานการณ์ของกระบือในบ้านเรานับวันที่จะมีปริมาณที่ลดน้อยถอยลง เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจึง มีการนำเครื่องจักรกล มาใช้ประกอบการเกษตรเกือบจะเต็มร้อย (เปอร์เซ็นต์)....

...บทบาทของเจ้าทุยจึงล่าถอยจากท้องนาโดยปริยาย แถมมีการนำกระบือเพศเมียและที่อายุยังน้อยเข้าโรงฆ่าสัตว์สนองตัณหา
ผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึง การส่งออกกระบือมีชีวิตไปเวียดนามกับจีน ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระบือในบ้านเราปริมาณลดฮวบ...

...จะเห็นได้จากเมื่อ 10 ปีที่แล้ว (2547) จำนวนกระบือจะมีมากถึง 1,494,238 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยง 371,086 ราย เมื่อ
ปีที่แล้วลดลงเฉลี่ย 5.6 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 840,064 ตัว เกษตรกร 185,702 ราย...

และ...อีก 4 ปีข้างหน้า (2562) อาจเหลือกระบือบนแผ่นดินไทยเพียง 600,000 ตัว เท่านั้น

เพื่อมิให้สถานการณ์เป็นไปตามคาดคะเน...กระทรวงเกษตร และสหกรณ์กำลังเร่งดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี คือตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2562

โดยมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกระบือ พร้อมปกป้องพันธุ์กระบือเพศเมียวัยเจริญพันธุ์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือกว่า 500 กลุ่ม (ราวๆ 5,000 ราย) ซึ่งปีแรก (2558) มีเป้าหมายเพิ่มปริมาณฐานแม่กระบือ 25,000 ตัวให้ได้แม่กระบือเป็น 45,250 ตัว ภายในระยะเวลา 5 ปีของโครงการ

ขณะเดียวกัน ก็มีการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชอาหารสัตว์กว่า 5,000 ไร่ และส่งเสริมการผสมเทียมกระบือด้วยน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ดีอีกกว่า 20,000 ตัวด้วย...

...โครงการนี้คาดว่า เกษตรกรผู้เข้าร่วมจะมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 100,000 บาทต่อราย ซึ่งจะทำให้ “ควายไทย” เป็นพระเอก...
ฟื้นคืนชีพ กลับมาเป็นขวัญใจชาวนา ได้อีกครั้ง...!!

ดอกสะแบง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้