วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เหตุจูงใจการลงมติ รธน.

กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญกำลังเข้าสู่การพิจารณาขั้นสุดท้าย คณะกรรมาธิการยกร่างฯ จะเริ่มพิจารณาเป็นรายมาตรา ในวันที่ 24 มิถุนายน เพื่อตัดสินว่าจะแก้ไขหรือไม่แก้ไข ตามข้อเสนอของฝ่ายต่างๆหรือไม่? หากไม่แก้ไขตามข้อเสนอของ สปช. ส่วนร่างรัฐธรรมนูญจะถูกคว่ำหรือไม่? เพราะดูเหมือนว่า กมธ.จะยอมแก้ไขแค่บางประเด็นที่ไม่สำคัญ

จากสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ส่อแสดงว่าโอกาสที่ร่างรัฐธรรมนูญจะถูกคว่ำมีมากขึ้น เนื่องจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว ทำให้ สปช.มีแรงจูงใจที่จะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญมากขึ้น เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวจะมีผลทำให้ สปช.ถูกยุบหลังเสร็จสิ้นการลงมติร่างรัฐธรรมนูญในเดือนกันยายน ไม่ว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ ก็จะโดนยุบ

จึงอาจทำให้สมาชิก สปช.บางส่วนคิดว่า “ไหนๆก็ไหนๆ” สปช.ก็จะต้องถูกยุบอยู่แล้ว จึงอาจใช้โอกาสสุดท้ายฝากผลงานไว้ให้ปรากฏในแผ่นดินด้วยการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญเสียดีกว่า ไม่ใช่ผ่านหรือไม่ผ่านด้วยเหตุผลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเป็นร่างที่ดีหรือไม่ดี แต่เป็นเหตุผลทางการเมือง โดยอ้างว่าเพื่อต่ออายุให้รัฐบาลอยู่ต่อ เพื่อปฏิรูปประเทศ

เมื่อโดนรุมวิพากษ์จากฝ่ายต่างๆ ในขณะนี้มีรายงานข่าวว่า คณะกรรมาธิการยกร่างฯ กำลังเตรียมเปิดเผยผลโพลล่าสุดจากการสำรวจความเห็นประชาชน ใน 4 ภาคทั่วประเทศ นัยว่าส่วนใหญ่พอใจร่างรัฐธรรมนูญ แต่ที่มาของนายกรัฐมนตรี ภาคเหนือและภาคใต้ยอมรับนายกฯคนนอกได้ แต่ต้องเขียนไว้ในบทเฉพาะกาล ส่วนคน กทม.ยืนยันนายกฯ ต้องเป็น ส.ส.

ถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงย่อมแสดงว่าแม้แต่ในกลุ่มคนที่ยอมรับ “นายกรัฐมนตรีคนนอก” แต่ให้เป็น “ข้อยกเว้น” ในบท เฉพาะกาล และนำมาใช้เฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติการเมืองที่อาจหา ส.ส.เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ ต่างจากร่างของคณะ กมธ.ที่เขียนเป็น “หลักการ” เปิดทางให้ใครก็ได้ ที่มี ส.ส.สนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้

ผลของโพลล่าสุดจะแตกต่างหรือเหมือนกับโพลครั้งแรกยังไม่แน่ชัดเพราะยังไม่ได้เปิดเผย แต่โพลครั้งแรกเห็นต่างจาก กมธ.ในเรื่องสำคัญหลายประเด็น เช่น นายกฯต้องมาจาก ส.ส.การเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.ให้ใช้แบบเดิม มีคำถามว่าผลของโพลครั้งใหม่จะสามารถจูงใจ สปช.ให้ผ่านร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่? เพราะ สปช.บางส่วนอาจลงมติด้วยเหตุผลทางการเมือง

ไม่ว่า สปช.จะผ่านหรือไม่ผ่าน ร่างรัฐธรรมนูญก็ตาม น่าจะไม่กระทบใดๆต่อรัฐบาล ถ้า สปช.คว่ำร่างรัฐธรรมนูญอาจเป็นผลดีต่อรัฐบาลด้วยซ้ำ เพราะเป็นการต่ออายุรัฐบาลต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อให้ประชาชนลงประชามติ ถ้าไม่ผ่านประชามติ นายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจนำรัฐธรรมนูญฉบับใดก็ได้มาประกาศใช้.

23 มิ.ย. 2558 10:29 23 มิ.ย. 2558 10:29 ไทยรัฐ