วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โวย 'ล้งจีน' ปั่นราคา ฮุบตลาดผลไม้ไทย (ชมคลิป)

หวั่น “ล้งจีน” เข้ามาครอบงำการค้ารับซื้อผลไม้ไทย ส่งผลกระทบเปลี่ยนแปลงกลไกการรับซื้อผลไม้ในไทย ส่งคนไปรับซื้อถึงสวนตัดพ่อค้าคนกลางไทย และบางรายเช่าสวนทำเอง ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่เกรงว่าจะมีการผูกขาดและกดราคาผลไม้ไทยในอนาคต นายกสมาคมการค้าชายแดนฯ เตือนภาครัฐควรเข้ามาดูแลการซื้อขายทั้งระบบ

กรณีที่การรับซื้อผลไม้ไทยในปัจจุบัน กำลังถูกแทรกแซงจากกลุ่มทุนต่างประเทศเข้ามาเหมาซื้อผลไม้ไทยถึงสวน จนทำให้ราคาผลไม้ปรับสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะพ่อค้าและนายทุนชาวจีนได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการรับซื้อผลไม้ไทยกันมากขึ้น ที่ จ.จันทบุรี มีชาวจีนเข้าร่วมกับชาวไทยตั้งโรงรับซื้อและคัดบรรจุผลไม้ หรือที่เรียกกันว่า “ล้ง” มากขึ้น เพื่อรับซื้อผลไม้และส่งออกไปประเทศจีน วันละ จำนวนมาก แม้ว่ากลุ่มเกษตรกรและนายทุนชาวไทยพยายามจะสกัดกั้นด้วยการรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรไทยโดยตรงมากขึ้นเนื่องจากเกรงว่าหากการซื้อขายตกไปอยู่ในมือชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ จะส่งผลต่อการผูกขาดและกดราคาผลไม้ไทยได้ในอนาคต แต่ปรากฏว่าปัจจุบันไม่อาจต้านทานทุนของชาวจีนได้ เนื่องจากมีนายทุนชาวจีนเข้าไปเช่าสวนผลไม้ดำเนินการเอง และจ้างเจ้าของเดิมกับชาวสวนไทยปลูกแทน เกษตรกรชาวสวนผลไม้ส่วนใหญ่เริ่มไหวตัวและหวาดหวั่นว่าอนาคตผลไม้จะถูกกำหนดราคาโดยชาวจีนทั้งหมด ระหว่างที่เพลิดเพลินกับการส่งออกไปจีนจำนวนมาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวางมาตรการที่ชัดเจน

จากปัญหาดังกล่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ร่วมกับไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์ ได้เปิดปฏิบัติการรายงานข่าว “จับตาล้งจีนเข้าครอบงำการค้าผลไม้ไทย” เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ผู้สื่อข่าวรายงานมาเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ว่าจากการเก็บข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่มีปริมาณผลผลิตผลไม้จำนวนมาก พบว่าในจังหวัดจันทบุรี มีล้งทุเรียน ทั้งหมด 107 แห่ง แต่ในจำนวนนี้เกินครึ่ง เป็นล้งที่มีชาวจีนร่วมทุน มีเพียงร้อยละ 40 ที่มีเจ้าของเป็นคนไทย ขณะที่ล้งผลไม้อื่นๆ สัดส่วนคนไทยเป็นเจ้าของก็เริ่มลดลง อย่างล้งลำไยมี 53 แห่ง เป็นล้งที่มีชาวจีนร่วมทุนร้อยละ 43 และคนไทยร้อยละ 57 มังคุด 122 แห่ง มีชาวจีนร่วมทุนร้อยละ 55 คนไทยร้อยละ 40 และเวียดนามร่วมทุน ร้อยละ 5 และกล้วยไข่ มี 47 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นล้งที่มีชาวจีนร่วมทุนร้อยละ 40 และเป็นของคนไทยร้อยละ 60

ส่วนสาเหตุที่ชาวจีนเข้ามาร่วมทุนทำธุรกิจล้งรับซื้อผลไม้ไทยมากขึ้น เพราะตลาดที่จีนมีความต้องการสูงขึ้นมากโดยเฉพาะทุเรียน การเข้ามาของชาวจีนเปลี่ยนกลไกการรับซื้อผลไม้ของไทย จากเดิมที่ชาวสวนจะเป็นคนตัดและนำมาส่งขายที่ล้งโดยตรง เช่น ทุเรียนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 60-62 บาท เท่ากับว่าชาวสวนจะได้รับราคาเต็ม หรืออีกทางคือมีพ่อค้าคนกลางไปรับซื้อมาส่งขายล้ง ราคาที่ชาวสวนได้จะถูกกว่าที่ล้งรับซื้อประมาณร้อยละ 15-20 ซึ่งถ้าคิดจากราคากิโลกรัมละ 60-62 บาท ก็จะถูกกว่าล้งโดยอยู่ที่ประมาณ 48-53 บาท ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง และความพอใจของชาวสวน ซึ่งพ่อค้าคนกลางจะมีรายได้จากราคาส่วนต่างที่นำมาขายล้ง ทำให้การแข่งขันหาซื้อทุเรียนมีสูง โดยล้งจีนจะมีลูกทีมเข้าไปรับซื้อและตัดเองถึงสวน ชาวสวนก็จะได้รับราคาเต็ม ทำให้พ่อค้าคนกลางหาซื้อผลไม้ได้ยากขึ้น จึงต้องเปลี่ยนวิธีการหารายได้ โดยมาเจรจากับล้งและหาตัดทุเรียนมาส่งล้งตามที่ตกลง หรือมีบางส่วนที่ยังคงไปหาซื้อมาส่งขายล้งเช่นเดิม โดยราคาที่ไปรับซื้อมาจากชาวสวน จะถูกกว่าล้งประมาณร้อยละ 15-20 เช่นเดิม ซึ่งกลไกการซื้อขายที่เปลี่ยนไป ทำให้พ่อค้าคนกลางลดน้อยลง

นายอิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี เปิดเผยว่า ความต้องการผลไม้ไทยโดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และลำไย ที่ตลาดจีนมีคำสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาผลไม้ทั้ง 3 ชนิดนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว อย่างราคาทุเรียนหมอนทองเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 44 บาท ปรับขึ้นเป็น 63 บาท/กิโลกรัม มังคุดจากเดิมกิโลกรัมละ 40-50 บาท ปีนี้ราคาขึ้นมาเกือบกิโลกรัมละ 90 บาท ขณะที่ลำไยราคาสูงขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงตลาดจีนเท่านั้นที่ต้องการผลไม้ไทย ตลาดเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา เวียดนาม ซึ่งมีพรมแดนติดกับไทยก็มีความต้องการมากขึ้นเช่นกัน ผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีมีการค้าขายผ่านด่านชายแดนถาวรบ้านแหลมปีละไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นตัน หรือมีมูลค่าการส่งออกกว่า 1 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ต่อปี แต่ต้องระวังเรื่องพ่อค้านำไปสวมสิทธิ์เป็นผลไม้เพื่อนบ้านนำไปขายต่อ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องดูแลกลไกการซื้อขายทั้งระบบ รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุนการแปรรูปผลไม้ ด้วยการลดภาษีการนำเข้าเครื่องจักรสำหรับการนำมาใช้แปรรูปผลไม้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าผลไม้ของไทย และให้ไทยกลายเป็นแหล่งผลิตผลไม้อย่างครบวงจร

หวั่น “ล้งจีน” เข้ามาครอบงำการค้ารับซื้อผลไม้ไทย ส่งผลกระทบเปลี่ยนแปลงกลไกการรับซื้อผลไม้ในไทย ส่งคนไปรับซื้อถึงสวนตัดพ่อค้าคนกลางไทย และบางรายเช่าสวนทำเอง ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่เกรงว่าจะมีการผูกขาดและกดราคาผลไม้ไทย 23 มิ.ย. 2558 01:18 23 มิ.ย. 2558 13:58 ไทยรัฐ