วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กนง.-ธปท.ห่วงเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้า กระทบต่อฐานะการเงิน-ชำระหนี้เอกชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (22 มิ.ย.) คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประชุมร่วมกันเพื่อติดตามสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ระบบการเงิน และสถาบันการเงินไทย โดยที่ประชุมเห็นว่า ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทยมีมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า ส่งผลกระทบต่อรายได้ และความสามารถชําระหนี้ของเอกชน แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นความเสี่ยงเชิงระบบ เพราะฐานะการเงินของธนาคารพาณิชย์เข้มแข็งจากเงินกองทุน และการกันสำรองหนี้สงสัยจะสูญอยู่ในระดับสูง ประกอบกับ ฐานะการเงินของภาคธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะรายใหญ่ ส่วนความผันผวนในตลาดการเงินไทย จากความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในวงจำกัด

อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามความเสี่ยงจากเศรษฐกิจ ที่ฟื้นตัวช้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจกระทบต่อการปรับตัวของธุรกิจเอกชน ฐานะการเงิน และความสามารถชําระหนี้ รวมถึงอาจกลับมาส่งผลต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวไม่แน่นอน และการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเกิดความผันผวนในตลาดการเงินเพิ่มขึ้น.

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประชุมร่วมกันเพื่อติดตามสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ระบบการเงิน 23 มิ.ย. 2558 01:03 23 มิ.ย. 2558 03:41 ไทยรัฐ