วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังไล่ออกข้าราชการโกงแวต

เกษตรเด้ง 3 ราชการสังเวยสหกรณ์ผี

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนของกระทรวงการคลัง (อ.ก.พ.) ได้ประชุมพิจารณาความผิดทางวินัยของข้าราชการกรมสรรพากรระดับซี 9 จำนวน 3 ราย ที่เกี่ยวข้องกับกรณีการโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ราว 1,000 ล้านบาท โดยจำนวน 2 ราย มีมติให้ไล่ออกจากราชการ คือ 1.นายป้อมเพชร วิทยารักษ์ นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สำนักงานสรรพากรภาค 7 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งในพื้นที่สมุทรปราการ 1 และนายพายุ สุขสดเขียว สรรพากรพื้นที่ปัตตานี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ส่วนอีก 1 ราย คือ นายกู้ศักดิ์ จันทราช สรรพากรพื้นที่ยโสธร เมื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญปฏิบัติราชการในหน้าที่สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 มีมติให้ออกจากราชการ โดยมีผลทันทีนับจากวันออกคำสั่ง

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งให้โยกย้ายข้าราชการจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย สหกรณ์ จ.ขอนแก่น สหกรณ์ จ.นครสวรรค์ และผู้ตรวจบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.นครสวรรค์ และให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วย หากผลการสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ข้าราชการทั้ง 3 คน ไม่มีความผิดก็พร้อมที่จะคืนตำแหน่งให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่อไป “ตอนนี้ได้ให้ย้ายออกจากพื้นที่มาก่อน และให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าข้าราชการทั้ง 3 คนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ ผมหวังว่าเรื่องนี้คงไม่ต้องให้ผมกับนายอำนวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ต้องถึงขั้นลงไปสอบสวนเอง ส่วนสหกรณ์การเกษตรแม่เปิน จำกัด จ.นครสวรรค์ ทุจริตกันมาตั้งแต่ปี 51 ขาดทุน 111 ล้านบาท ปล่อยให้เกิดขึ้นได้อย่างไร”.

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนของกระทรวงการคลัง (อ.ก.พ.) ได้ประชุมพิจารณาความผิดทางวินัยของข้าราชการกรมสรรพากรระดับซี 9 จำนวน 3 ราย 23 มิ.ย. 2558 00:56 23 มิ.ย. 2558 03:36 ไทยรัฐ