วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"อานนท์" ท้าทีดีอาร์ไอ-สปสช. เปิดงานวิจัยบัตรทองฉบับเต็ม

"อานนท์" ท้าทีดีอาร์ไอ-สปสช. เปิดงานวิจัยบัตรทองฉบับเต็ม

  • Share:

ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า หลังจากที่ตนเขียนบทความเกี่ยวกับผลวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เรื่องโครงการศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ โดยเปรียบเทียบผู้ป่วยสิทธิบัตรทองและสิทธิสวัสดิการข้าราชการที่พบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองสูงผิดปกติ คือ ผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 60 ปีที่เข้ารับการรักษาในปี 2550-2554 ด้วยโรคความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดในสมอง มะเร็ง จะตายในหนึ่งปีมากกว่าสิทธิข้าราชการถึงร้อยละ 70 หรือตายมากกว่าสิทธิข้าราชการ ประมาณ 7 หมื่นคน และผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด อุบัติเหตุหลอดเลือดในสมองและมะเร็ง จะตายมากผิดปกติต่างจากโรคอื่นประมาณ 3 หมื่นคน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน และหยุดการตายที่ป้องกันได้ แต่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง กลับไม่ยอมรับในเรื่องดังกล่าวนั้น

“ผลการวิจัยของทีดีอาร์ไอฉบับเต็มพบว่าผู้ป่วยสิทธิบัตรทองตายสูงกว่าข้าราชการ แต่ สปสช.กลับเลือกเผยแพร่แต่ผลวิจัยที่ให้ผลดี ซึ่งในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ จะมีการประชุมอภิปรายเรื่องการตีความงานวิจัยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งผมร่วมประชุมด้วย และจะเรียกร้องให้ทีดีอาร์ไอส่งข้อมูลผลการวิจัยฉบับเต็มออกมา” ดร.อานนท์กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้