วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างมาตรฐานวิทย์รับ AC "ASPC 2015" ไทยเจ้าภาพประกวดวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน ครั้งที่1

สาคร

เด็กไทยเก่งวิทยาศาสตร์ไม่แพ้ชาติใดในโลก!

ไม่ใช่เรื่องเกินจริง พิสูจน์มาแล้วจากรางวัลน้อยใหญ่หลายสาขาในระดับโลก และล่าสุดจากเวทีการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก อินเทล ไอเซฟ 2015 ครั้งที่ 66 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศสหรัฐฯ และระดับโลก

เยาวชนจาก จ.เชียงรายของประเทศไทย ก็สามารถคว้ารางวัลที่ 1 สร้างชื่อเสียงให้เด็กไทยดังไกลไปทั่วโลก และนั่นคือบทพิสูจน์ให้นานาชาติเห็นถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย

ที่สำคัญถือเป็นการจุดประกายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เล็งกันว่า ณ วันนี้ถึงคราวที่ประเทศไทยจะต้องลุกขึ้นมาสร้างบทบาทต่อเนื่องให้กับแวดวงวิทยาศาสตร์พร้อมกับการ “สร้างมาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ด้วยการเป็น เจ้าภาพเปิดเวทีจัดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ในชื่อ “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 1” (The First ASEAN Student Science Project Competition, ASPC 2015) ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือน ก.ค.2558 นี้

โดยเวทีนี้เป็นการริเริ่มของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมอบให้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ บรมราชูปถัมภ์” เป็นหัวหอกดำเนินการ

“การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาเซียน ครั้งที่ 1 นี้ เป็นความริเริ่มของพวกเราหมายถึงประเทศไทยที่ต้องการสร้าง “เวที” มาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถร่วมกับเพื่อนๆ ในอีก 9 ประเทศของอาเซียนและหากประสบความสำเร็จตามเป้าหมายก็จะก่อให้เกิดกระแสตื่นตัวที่ยั่งยืนต่อไป เราคาดหวังว่า กิจกรรมระดับนานาชาติแบบนี้ จะทำให้เยาวชนของอาเซียนมีแรงบันดาลใจจากการที่ได้เห็น

ผลงานของเพื่อนๆ จนอยากจะพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น เราหวังว่าการอยู่ร่วมกันแม้เป็นระยะเวลาสั้นจะทำให้เกิดมิตรภาพระดับบุคคลที่เมื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพมากขึ้น ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคทำงานร่วมกันและช่วยเหลือกัน และเรายังคาดหวังว่าเยาวชนเหล่านี้จะนำความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นี้ไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของเขา เมื่อแต่ละสังคมเข้มแข็งขึ้น ก็จะทำให้ ภูมิภาคนี้เข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีกินดี ภูมิภาคก็สงบ เรียบร้อยในระยะยาว” ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชี้ถึงวัตถุประสงค์ความสำคัญของโครงการ

ขณะที่ นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อำนวยการ อพวช. หัวเรี่ยวหัวแรงที่สำคัญของงานนี้กล่าว “การที่ อพวช. และสมาคมวิทยาศาสตร์ฯเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดเวทีนี้ขึ้นมา เรามองเห็นถึงประโยชน์โดยรวมที่เยาวชนและประเทศไทยจะได้รับ เพราะเราเชื่อว่าแรงบันดาลใจเป็นเรื่องสำคัญ การจัดงานนี้อาจเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ให้ทั้งกับเยาวชนที่ได้มาเข้าร่วมประกวด รวมถึงเยาวชนที่มีโอกาสมาร่วมชมงาน ที่สำคัญเราตั้งใจจะปั้นเวทีนี้ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อให้รางวัลจากเวทีนี้เป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่าสำหรับเยาวชนที่รักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง”

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 1 จะให้ประเทศกลุ่มอาเซียน คัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามาเข้าร่วมประกวด ใน 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และนวัตกรรมสร้างสรรค์ (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)

งานจัดขึ้นวันที่ 5–11 ก.ค.นี้ ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มี 10 ประเทศอาเซียน ส่งเยาวชนเข้าร่วมกว่าร้อยคน ใช้ชีวิตในรูปแบบกิจกรรมค่าย เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมมีการบรรยายต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนจากนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของไทย

“ทีมข่าววิทยาศาสตร์” มองว่า การแข่งขันที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสของเยาวชนไทยได้ประลองความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ยังเท่ากับเป็นการเปิด “เวที” ในการสร้างมาตรฐานการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของอาเซียนก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) และนานาชาติ

ที่สำคัญกว่านั้นคือ เราเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง ในอนาคตอันใกล้เวทีนี้อาจสร้างชื่อและสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ให้กับประเทศไทยได้ไม่แพ้เวทีระดับโลกอื่นๆ

และนั่นย่อมหมายถึงโอกาสที่จะต่อยอดความเชื่อมั่นในศักยภาพ ทั้งสังคมและเศรษฐกิจของไทยต่อประชาคมอาเซียน.

ทีมข่าววิทยาศาสตร์

22 มิ.ย. 2558 14:13 22 มิ.ย. 2558 14:16 ไทยรัฐ