วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชายโอมานติดเมอร์ส อาการดีขึ้น สธ.เรียก รพ.เอกชน หารือป้องกัน

สธ. ยันชายชาวโอมานติดเมอร์ส อาการดีขึ้น ไม่มีไข้ ญาติ 3 รายปกติ ไม่ติดเชื้อ ขณะวันนี้ สธ.เรียกผู้ประกอบการ รพ.เอกชน เข้าพบ ร่วมมือวางมาตรการป้องกันไวรัสเมอร์ส 

วันที่ 22 มิ.ย. 58 กระทรวงสาธารณสุข รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome: MERS)  สถานการณ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศ 1 ราย ผู้สัมผัสโรค 163 คน สถานการณ์ทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วย 1,338 ราย เสียชีวิต 475 ราย เฉพาะประเทศเกาหลีใต้ พบผู้ป่วย 169 ราย เสียชีวิต 25 ราย ขณะนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในไทย มีมาตรการดูแลผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียด ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก หากมีข้อสงสัย โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงในการพบผู้ป่วยโรคเมอร์สได้ จึงจำเป็นต้องเข้มมาตรการควบคุมป้องกันโรค เพราะมีผู้เดินทางเข้าประเทศที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งจากตะวันออกกลาง และเกาหลีใต้ ที่เข้ามาเพื่อท่องเที่ยว และรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เตรียมประสานโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่ประสานการรับผู้ป่วยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลในไทย หากมาจากพื้นที่เสี่ยง ขอให้ร่วมมือคัดกรองผู้ป่วยก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ให้แน่ใจว่าไม่มีการติดเชื้อเมอร์ส ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเข้ามาในประเทศไทย

โดยในวันนี้ได้มีการประชุมโรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเอกชน เพื่อขอความร่วมมือในการคัดกรองผู้ป่วย และปรับระบบการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาล ให้มีการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 อย่างเคร่งครัด หากพบผู้สงสัยป่วย หรือจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วย ขอให้แจ้งกระทรวงสาธารณสุขทันที ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง ห้ามผู้ป่วยที่สงสัยนั่งรถสาธารณะมาเอง

สำหรับอาการผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์ส ที่รักษาในห้องแยกโรคสถาบันบำราศนราดูร วันนี้อาการโดยรวมดีขึ้น รับประทานอาหารได้ ไม่มีไข้ ส่วนผู้สัมผัสที่เป็นญาติ 3 คน อาการปกติ และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ยืนยันการติดเชื้อ และทุกคนได้รับการดูแลในห้องแยก ควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐาน

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ได้ตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบอัตโนมัติ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2558 จำนวน 29,339 คน ไม่พบผู้มีไข้ ได้ขอความร่วมมือสายการบิน 37 เที่ยวบินที่บินตรงจากพื้นที่เสี่ยง ประกาศเตือนมาตรการคัดกรองที่สนามบิน/ แจกคำแนะนำ (health beware card) แก่ผู้โดยสาร/ แนะนำเข้มงวดการทำความสะอาดเครื่องบิน

สธ. ยัน ชายชาวโอมานติดเมอร์ส อาการดีขึ้น ไม่มีไข้ ญาติ 3 รายปกติ ไม่ติดเชื้อ ขณะวันนี้ สธ.เรียกผู้ประกอบการ รพ.เอกชนเข้าพบ ร่วมมือวางมาตรการป้องกันไวรัสเมอร์ส 22 มิ.ย. 2558 13:59 22 มิ.ย. 2558 14:46 ไทยรัฐ