วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.จับตาขบวนการนำเด็กขอทาน ลุยจัดระเบียบรอบ 4

พม. เผยจัดระเบียบขอทานตั้งแต่ต้นปี สามารถจับกุมขอทานได้ 1.6 พันคน เป็นต่างด้าวถึง 500 คน ยังไม่พบเกี่ยวข้องค้ามนุษย์ สั่งจับตาขบวนการนำเด็กขอทาน ลุยจัดระเบียบรอบ 4...

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า จากการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จัดระเบียบขอทานทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันสามารถจับกุมขอทานได้ประมาณ 1,600 คน เป็นคนต่างด้าว 500 คน ซึ่งได้ผลักดันกลับประเทศต้นทาง โดยยังไม่พบว่า เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ที่เหลือซึ่งเป็นคนไทย ได้นำมาคัดกรอง ฟื้นฟู ฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ทั้งนี้ พบมีการนำเด็กมาขอทานซึ่งเพิ่มความถี่มากขึ้น ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ตรวจสอบว่าเป็นขบวนการหรือไม่เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์นี้ก็มีการลงพื้นที่จัดระเบียบเป็นทางการเป็นครั้งที่ 4 ขณะเดียวกันก็มีการรณรงค์การให้ทานอย่างถูกวิธี โดยตั้งกล่องรับบริจาคเงินตามร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ เพื่อนำไปสมทบกองทุนฟื้นฟูและเป็นทุนประกอบอาชีพแก่ขอทาน และคนเร่ร่อน ที่อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง โดยจะเพิ่มช่องทางกล่องรับบริจาคอย่างเช่นที่วัด และโรงพยาบาลต่อไป.

พม. เผยจัดระเบียบขอทานตั้งแต่ต้นปี สามารถจับกุมขอทานได้ 1.6 พันคน เป็นต่างด้าวถึง 500 คน ยังไม่พบเกี่ยวข้องค้ามนุษย์ สั่งจับตาขบวนการนำเด็กขอทาน ลุยจัดระเบียบรอบ 4 ... 22 มิ.ย. 2558 12:45 22 มิ.ย. 2558 13:08 ไทยรัฐ