วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนประชาชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

ผอ.สำนักชลประทาน (สชป.) ที่ 12 ชัยนาท เตือนปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่าน จ.นครสวรรค์ มีอัตราลดลง ไปยัง ผู้ว่าฯ 3 จังหวัด คือ จ.นครสวรรค์, อุทัยธานี และชัยนาท เร่งวางแผนรับมือ

นายฎรงค์กร สมตน ผอ.สำนักชลประทาน (สชป.) ที่ 12 ชัยนาท ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยัง ผู้ว่าราชการ 3 จังหวัด ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ประกอบด้วย จ.นครสวรรค์, อุทัยธานี และชัยนาท รวมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง 3 จังหวัด โดยมีเนื้อความแจ้งเตือน ว่า "สถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณอยู่ในเกณฑ์ที่น้อย ซึ่งมีเพียงพอสำหรับการจัดสรรเพื่อการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศและเพื่อการเพาะปลูกข้าวเฉพาะที่เพาะปลูกไปแล้วเท่านั้น แต่จากการติดตามสถานการณ์น้ำ ปรากฏว่า ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่าน จ.นครสวรรค์ มีอัตราลดลง ประกอบกับไม่มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มต่ำลงในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของตลิ่ง

โดยเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 มิ.ย.58 ระดับน้ำอยู่ที่ 13.95 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ซึ่งจะส่งผลถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสิ่งปลูกสร้างของประชาชนที่อยู่ริมน้ำ ที่จะมาจากการเคลื่อนตัวพังทลายของลาดตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา สชป.12 จึงขอให้ทั้ง 3 จังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และในส่วนของประชาชนที่มีบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างอยู่ริมตลิ่ง รวมทั้งผู้ประกอบการต่างๆ ที่อยู่ริมตลิ่งทั้งแพร้านอาหาร กระชังปลา ให้วางแผนรับสถานการณ์ระดับน้ำที่ลดลงอย่างมากเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วย

ผอ.สำนักชลประทาน (สชป.) ที่ 12 ชัยนาท เตือนปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่าน จ.นครสวรรค์ มีอัตราลดลง ไปยัง ผู้ว่าฯ 3 จังหวัด คือ จ.นครสวรรค์, อุทัยธานี และชัยนาท เร่งวางแผนรับมือ 22 มิ.ย. 2558 11:56 22 มิ.ย. 2558 14:21 ไทยรัฐ