วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทิ้งทวนด้วยผลงานดีกว่า

ทิ้งทวนด้วยผลงานดีกว่า

  • Share:

มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในประเด็นที่ว่าได้เวลาที่ประเทศไทยจะมีบ่อนกาสิโนหรือยัง? ผบ.ตร.เดินหน้าสนับสนุนเต็มตัว โดยมีผู้ช่วย ผบ.ตร.รับลูกต่อเสนอรูปแบบบ่อนกาสิโนที่เหมาะสม และเสนอให้เปิดเว็บไซต์รับฟังความเห็นประชาชน เพื่อประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล แต่ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติบอกว่าไม่อยู่ในแผนปฏิรูปของ สปช.

ประเทศไทยควรมีบ่อนการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่? เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาหลายทศวรรษ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับ เนื่องจากมีความเห็นต่างเป็น 2 ฝ่าย มีฝ่ายสนับสนุนและฝ่าย คัดค้านที่อ้างว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธไม่ควรมีบ่อนการพนัน ทำให้ประชาชนเสพติด อบายมุขมอมเมาเยาวชนเป็นการโต้เถียงเรื่องศีลธรรมที่หาข้อยุติได้ยาก

ในโลกยุคปัจจุบันที่ถือว่าเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญยิ่งนี้ เหตุผลทางศีลธรรมอาจมีน้ำหนักลดลง คนไทยไม่สามารถอ้างว่ามี มาตรฐานศีลธรรมสูงกว่าประเทศอื่นๆเพียงเพราะเขามีกาสิโน แต่ไทยไม่มีกาสิโน แต่มีบ่อนเถื่อน และมีแหล่งอบายมุขเต็มบ้านเต็มเมือง อีกทั้งคนส่วนใหญ่ยังบอกว่าไม่รังเกียจรัฐบาลโกงกิน ขอแต่เพียงให้กินแบ่งถือว่าระดับศีลธรรมสูงหรือเสื่อม?

ส่วนฝ่ายสนับสนุนก็จะมองด้านเศรษฐกิจรัฐบาลจะมีรายได้เพิ่มมหาศาลเพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ มองว่าเป็นการสร้างงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ป้องกันคนไทยหอบเงินออกไปเล่นการพนันในต่างประเทศ ปีละประมาณ 5 แสนล้านบาท และชี้ว่าขณะนี้เพื่อนบ้านทุกประเทศล้วนมีบ่อนกาสิโน ทั้งพม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์ มีลูกค้า 80% เป็นคนไทย

แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศ ไทยจะต้องเร่งรีบเปิดบ่อนกาสิโน ประธาน สปช.ชี้ว่ากาสิโนไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิรูปของ สปช.เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของ 12 สปช.ที่เสนอขึ้นมาด้วยปากเปล่า โดยไม่มีงานวิจัยสนับสนุน ก่อนตัดสินใจจึงต้องศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน ไม่ใช่ด้านสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ แต่ต้องศึกษาผลกระทบด้านสังคม

ภารกิจเร่งด่วนของ สปช.ขณะนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องที่ว่าควรตั้งบ่อนกาสิโนหรือไม่? เนื่องจาก สปช. มีเวลาเหลืออยู่อีกเพียง 2 เดือน ก็จะต้องพ้นหน้าที่ จากผลของการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 สปช.จะต้องถูกยุบไป หลังการลงมติร่างรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน เวลา 2 เดือนที่เหลือ สปช.คงจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาวิจัยเรื่องบ่อนกาสิโน

สปช.จึงน่าจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ “ทิ้งทวน” ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปชุดแรกของประเทศไทย น่าจะฝากผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยการเร่งรัดแผนปฏิรูปต่างๆ ที่ผ่านการศึกษากลั่นกรองมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำ ซึ่งประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลก ปัญหาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ที่เป็นระบบพรรคพวก และเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้