วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สแกนได้หมด

นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว. การท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะตรวจจุดคัดกรองผู้โดยสารจากประเทศเสี่ยง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมั่นใจว่าจะกรองผู้สงสัยติดไวรัสเมอร์สได้.

นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว. การท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะตรวจจุดคัดกรองผู้ โดยสารจากประเทศเสี่ยง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 22 มิ.ย. 2558 05:19 22 มิ.ย. 2558 11:06 ไทยรัฐ