วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บขส.จุก คนแห่ซบสายการบินต้นทุนต่ำ จ่อออกมินิบัส เส้นทางระยะสั้น

บขส. รับสภาพผู้ใช้บริการมีแนวโน้มลดลง เพราะหันไปใช้บริการสายการบินโลว์คอสต์ แทน ซ้ำในอนาคตจะมีไฮสปีดเทรน กระทบรายได้แน่ เล็งปรับมาตรการรับมือ จ่อลดขนาดรถ เปิดเส้นทางระยะสั้น เป็นทางเลือกผู้โดยสาร นำที่ดินมาต่อยอดธุรกิจ หารายได้มาชดเชย...

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ระบุ แนวโน้มผู้โดยสารที่ใช้บริการรถ บขส. ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปรับลดลงแล้ว 30% เนื่องจากประชาชนบางส่วนหันไปใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ(โลว์คอสต์) ซึ่งมีความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และมีค่าโดยสารใกล้เคียงกับรถบขส. โดยเฉพาะการเดินทางในเส้นทางระยะไกล เช่น ภาคใต้ หาดใหญ่ ภาคเหนือ เชียงใหม่ รวมถึงภาคอีสาน ที่ใช้เวลานั่งรถไม่ต่ำกว่า 8-10 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ได้แสดงความเป็นกังวลในอนาคต หากรัฐบาลเปิดให้บริการรถไฟฟ้าความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน)ในเส้นทางต่างจังหวัด อีกหลายเส้นทาง จะยิ่งกระทบให้รายได้การเดินรถของ บขส. ลดต่ำลงอีก ดังนั้นคณะกรรมการ บขส.จึงเห็นว่าควรมีการปรับบทบาท บขส.ใหม่ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเดินทางของประชาชนในอนาคต โดยปลายเดือนมิ.ย.นี้ คณะกรรมการฯจะมีการนัดสัมมนาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 15 ปี เพื่อหามาตรการบริหารต้นทุนการเดินรถและรายได้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

“เราต้องยอมรับความจริงว่า รายได้ขนส่งคนของ บขส. จะลดลงต่อเนื่องแน่นอน เพราะเรามีคู่แข่งมาก ทั้งโลว์คอสต์ รถตู้ และไฮสปีดเทรนที่กำลังจะเกิดขึ้น ทำให้ต้องมองหารายได้ด้านอื่นมาเสริมให้มากขึ้น ที่สำคัญเราจำเป็นต้องปรับลดขนาดของธุรกิจให้กระชับขึ้น ให้เป็นขนาดที่จิ๋วแต่แจ๋ว และเร่งลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น วันนี้ต้องคิดแล้วว่าจะอยู่อย่างไรให้เข้มแข็งแบบยั่งยืน” นายอนุสรณ์กล่าว

พร้อมระบุ มาตรการบริหารต้นทุนอาจจำเป็นต้องมีการปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งในบางเส้นทาง ที่ผู้ใช้บริการลดลง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และอาจปรับลดขนาดของรถจากรถบัสขนาดใหญ่ เป็นรถมินิบัส ซึ่งเป็นรถขนาดกลางที่นั่งสบายกว่ารถตู้ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีแก่ผู้โดยสาร และนำมาเปิดเส้นทางระยะสั้นที่มีผู้โดยสารน้อย เพราะหากนำรถบัสใหญ่มาวิ่งก็ยิ่งสร้างภาระค่าใช้จ่ายที่เกินจำเป็น แต่ บขส.ยืนยันที่จะเป็นบริการขนส่งทางเลือกของประชาชนผู้มีรายได้น้อยต่อไป โดยจะไม่ยกเลิกการให้บริการในเส้นทางระยะไกลแน่นอน แม้ว่าจะขาดทุนจากการ ดำเนินงาน แต่จะหามาตรการอื่นๆ มาช่วยเสริมรายได้แทน

ส่วนมาตรการบริหารรายได้อื่นๆ บขส.มีแนวคิดที่จะนำทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มาพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ โดยอาจนำที่ดินที่มีอยู่ในปัจจุบันเปิดให้เอกชนเช่าไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ แต่ยังไม่เปิดเผยว่าเป็นพื้นที่ส่วนไหนบ้าง รวมทั้งยังเตรียมขยายบริการด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อชดเชยกับรายได้ขนส่งผู้โดยสารที่ลดลง เช่น เปิดให้บริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์โดยสาร เป็นต้น

นอกจากนี้ มีแผนเร่งปรับปรุงสถานี บขส. ในต่างจังหวัดที่ทรุดโทรมให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐานเทียบเท่ากับในต่างประเทศ เพื่อไม่ให้เป็นภาระของบริษัท ซึ่งในอนาคตอาจจะเปิดให้เอกชนเข้ามาเช่าพื้นพัฒนาต่อยอดธุรกิจ โดยปัจจุบันมีสถานีในต่างจังหวัดอยู่ทั้งสิ้น 4 แห่งคือ สุพรรณบุรี ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ และสุราษฎร์ธานี.

บขส. รับสภาพผู้ใช้บริการมีแนวโน้มลดลง เพราะหันไปใช้บริการสายการบินโลว์คอสต์ แทน ซ้ำในอนาคตจะมีไฮสปีดเทรน กระทบรายได้แน่ เล็งปรับมาตรการรับมือ จ่อลดขนาดรถ เปิดเส้นทางระยะสั้น เป็นทางเลือกผู้โดยสาร นำที่ดินมาต่อยอดธุรกิจ... 22 มิ.ย. 2558 02:16 22 มิ.ย. 2558 08:50 ไทยรัฐ