วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กยศ.ดีใจลูกหนี้มีวินัยมากขึ้น

นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ปีนี้ กยศ.ตั้งเป้าจะมีผู้ที่กู้ยืมเงิน กยศ.มาชำระหนี้ในสัดส่วน 50% จากจำนวนผู้กู้ในปัจจุบันมีอยู่ราว 2.9 ล้านราย หรือคิดเป็นเงิน 14,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อนำเงินก้อนนี้มาบวกรวมกับเงินที่ กยศ.ได้รับอุดหนุนจากงบประมาณอีก 16,000 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 30,000 ล้านบาท จะทำให้กยศ.มีทุนเพียงพอที่จะปล่อยกู้ให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาปีการศึกษา 59 ได้ 300,000 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นทั้งผู้กู้รายเก่าและใหม่ “อัตราการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน กยศ.เพิ่มขึ้น จากเดิมที่ผ่านมาอัตราการชำระคืนของ กยศ.มี 25% แต่ขณะนี้เพิ่มเป็น 50% แสดงว่าผู้กู้มีวินัยในการชำระหนี้ดีขึ้น รวมทั้งมีช่องทางการชำระหนี้มากขึ้น จากเดิม กยศ.มีช่องทางการชำระหนี้เพียง 2 แห่งคือ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลาม (ไอแบงก์) แต่ปี 57 กยศ.ได้เพิ่มการชำระหนี้ผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย และปีนี้ได้เพิ่มช่องทางชำระกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส”

นางสาวฑิตติมากล่าวต่อว่า ช่วง 4 เดือนปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) หลัง กยศ.ได้เร่งรัดให้ผู้กู้ที่มีหนี้ค้างมาชำระหนี้กับ กยศ.ด้วยการส่งจดหมายเตือนถึงผู้กู้โดยตรง และจัดโปรโมชั่นลดดอกเบี้ยให้ผู้กู้ที่ผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ ทำให้มีผู้กู้มาชำระหนี้กับ กยศ.แล้ว 1,700 ล้านบาท โดยวันที่ 5 ก.ค.นี้ จะครบกำหนดชำระหนี้รายปี ยิ่งทำให้มั่นใจว่าผู้กู้จะชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยกฎหมายปัจจุบันกำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินตั้งแต่ปีการศึกษา 58 เป็นต้นมา ต้องชำระหนี้คืน กยศ.เป็นรายเดือนทุกเดือน แต่หากเป็นผู้กู้ก่อนปี 58 ตามเงื่อนไขเดิมกำหนดให้ชำระหนี้เป็นรายปี จึงมีผู้กู้หลายรายนำเงินไปใช้สอยอย่างอื่น หรือไปชำระหนี้อื่นที่ดอกเบี้ยแพงกว่า ดังนั้น กยศ.จึงให้แก้กฎหมายให้ผู้กู้ต้องนำเงินมาชำระเป็นรายเดือน และ กยศ.ยังเสนอแก้กฎหมาย โดยผู้กู้ที่ติดค้างเงินกู้ กยศ.จะถูกแบล็กลิสในเครดิตบูโร ซึ่งระหว่างนี้ กยศ.จะเร่งประชา-สัมพันธ์ให้รีบชำระหนี้ที่ติดค้างให้หมดก่อนเข้าสู่กระบวนการของเครดิตบูโรในปี 61.

นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ปีนี้ กยศ.ตั้งเป้าจะมีผู้ที่กู้ยืมเงิน กยศ.มาชำระหนี้ในสัดส่วน 50% จากจำนวนผู้กู้ในปัจจุบันมีอยู่ราว 2.9 ล้านราย 22 มิ.ย. 2558 00:58 22 มิ.ย. 2558 03:17 ไทยรัฐ