วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทปอ.ยืนยันเปิดเทอมตามอาเซียนปี 59

ทปอ.ยืนยันเปิดเทอมตามอาเซียนปี 59

  • Share:

ตั้งคณะทำวิจัยสถาบันข้อดี-เสีย nจี้ สกอ.แจงกรอบเวลาตั้งอธิการบดี

จากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่มหาวิทยาลัยนครพนม ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธาน ทปอ.เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือถึงเรื่องผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีผู้แสดงความเห็นทักท้วงและขอให้ ทปอ.ทบทวนนั้น ที่ประชุมเห็นว่าเหตุผลของการมีมติปรับเปลี่ยนการเปิดปิดภาคเรียนนั้น ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในอาเซียนและสากล โดยเริ่มปรับเปลี่ยนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2558 เป็นต้นมา รวมทั้งปีการศึกษา 2559 จะเปิดภาคเรียนที่ 1 เดือน ส.ค.-ธ.ค.ภาคเรียนที่ 2 เดือน ม.ค.-พ.ค. ส่วนการปิดภาคเรียนเป็นเดือน มิ.ย.-ส.ค.ตามเดิม ทั้งนี้ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อวิจัยระดับสถาบัน โดยจะสอบถามผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกี่ยวกับการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน หากผลวิจัยปรากฏว่ามีข้อเสียมากกว่าข้อดี ทปอ.ก็มีวิจารณญาณเพียงพอที่จะแสดงความรับผิดชอบปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษา

ประธาน ทปอ.กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้ พิจารณาเรื่องความล่าช้าของกระบวนการพิจารณาเสนอแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ตามที่ มก.เสนอ โดย ทปอ.มีจุดยืนว่า จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อขัดแย้งในกระบวนการสรรหาของมหาวิทยาลัย แต่หากกระบวนการแต่งตั้งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการชี้แจงงบประมาณของมหาวิทยาลัย หากให้ รก.อธิการบดี เข้าไปนำเสนองบฯ ต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณ ก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือเท่ากับการมีอธิการบดีตัวจริง ดังนั้น ทปอ.มีมติทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอให้มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการให้คำตอบและเหตุผลกับสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการแต่งตั้งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปเหมือนคลื่นกระทบฝั่ง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้