วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รฟม. ตั้งกก.สอบวินัยร้ายแรง 'รณชิต' อดีตรักษาการผู้ว่า

ผู้ว่า รฟม.เซ็นตั้งกก.สอบวินัยร้ายแรง “อดีตรักษาการผู้ว่าการ” ด้าน “รณชิต” ทำหนังสือค้าน พร้อมสู้ถึงที่สุด เพื่อปกป้ององค์กรและรักษาศักดิ์ศรีสุจริตชน...

ที่ผ่านมา มีรายงานว่า นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนายรณชิต แย้มสอาด อดีตรักษาการผู้ว่าการ รฟม.โดยมีนายประพนธ์ ชนะกิจจานุกิจ เป็นประธาน โดยมีการระบุข้อกล่าวหาคือ “มีการปกปิดข้อเท็จจริงและทำหนังสือโต้ตอบกันไปมากับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) กรณีการเปลี่ยนแปลงงาน ทำให้รฟม.เกิดความเสียหาย 290 ล้านบาท โดยไม่มีการรายงานให้คณะกรรมการฯ รฟม. ทราบ ถือว่าเป็นการรายงานเท็จ จึงมีมูลว่าเป็นการกระทำที่ผิดวินัย

นอกจากนี้ นายรณชิต เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรู้เห็นในการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงาน ดังกล่าว ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและสอบวินัยร้ายแรงผู้อื่นในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลยพินิจไม่ชอบด้วยกฏหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ.2539 จึงถือเป็นการผิดวินัยร้ายแรง”

ขณะที่นายรณชิต ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าการ รฟม. คัดค้านกรณีดังกล่าวโดยระบุว่า “ประธานและกรรมการ รฟม. มิได้เป็นผู้มีอำนาจบังคับบัญชาตามกฏหมาย การก้าวล่วงมาเกี่ยวข้องกับอำนาจบังคับบัญชา จึงเป็นการกระทำที่ปราศจากอำนาจ รวมทั้งการออกคำสั่งสอบวินัยร้ายแรงดังกล่าว ไม่เป็นไปตามขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ ที่สำคัญ เห็นว่า กรรมการสอบวินัยที่ถูกแต่งตั้งให้มาสอบสวนผมนั้น มีพฤติการณ์อันมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน จึงมิได้ปราศจากอคติ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเมื่อไม่กี่วันมานี้

ดังนั้น จึงขอโต้แย้งการกระทำและไม่รับคำสั่งดังกล่าว เพราะล้วนแต่เป็นสิ่งที่มิชอบด้วยกฏหมาย ขัดกับหลักนิติธรรม ทั้งนี้ จะขอใช้สิทธิทุกวิถีทางเพื่อปกป้ององค์กรและรักษาศักดิ์ศรีสุจริตชน และพนักงาน ซึ่งรับเงินเดือนจากหลวงอย่างเต็มภาคภูมิ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ประกอบด้วยนายประพนธ์ ชนะกิจจานุกิจ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย พ.ต.ท.อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์ , นายวิทยา พันธ์มงคล, นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ, นายธันวา อาธารมาศ,นายสมคิด ลิลิตธรรม และนายณัฐพงศ์ สงฆ์รประชา เป็นเลขานุการ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงมาแล้ว 2 ชุด โดยชุดแรกมีนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะกรรมการ รฟม.เป็นประธาน และชุดที่ 2 มีพล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม เป็นประธาน แต่ได้มีการยกเลิกคำสั่งทั้ง 2 ชุด จนมาเป็นชุดปัจจุบัน.

ผู้ว่า รฟม.เซ็นตั้งกก.สอบวินัยร้ายแรง “อดีตรักษาการผู้ว่าการ” ด้าน “รณชิต” ทำหนังสือค้าน พร้อมสู้ถึงที่สุด เพื่อปกป้ององค์กรและรักษาศักดิ์ศรีสุจริตชน... 22 มิ.ย. 2558 00:10 22 มิ.ย. 2558 00:29 ไทยรัฐ