วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รฟม. ตั้งกก.สอบวินัยร้ายแรง 'รณชิต' อดีตรักษาการผู้ว่า

รฟม. ตั้งกก.สอบวินัยร้ายแรง 'รณชิต' อดีตรักษาการผู้ว่า

  • Share:

ผู้ว่า รฟม.เซ็นตั้งกก.สอบวินัยร้ายแรง “อดีตรักษาการผู้ว่าการ” ด้าน “รณชิต” ทำหนังสือค้าน พร้อมสู้ถึงที่สุด เพื่อปกป้ององค์กรและรักษาศักดิ์ศรีสุจริตชน...

ที่ผ่านมา มีรายงานว่า นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนายรณชิต แย้มสอาด อดีตรักษาการผู้ว่าการ รฟม.โดยมีนายประพนธ์ ชนะกิจจานุกิจ เป็นประธาน โดยมีการระบุข้อกล่าวหาคือ “มีการปกปิดข้อเท็จจริงและทำหนังสือโต้ตอบกันไปมากับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) กรณีการเปลี่ยนแปลงงาน ทำให้รฟม.เกิดความเสียหาย 290 ล้านบาท โดยไม่มีการรายงานให้คณะกรรมการฯ รฟม. ทราบ ถือว่าเป็นการรายงานเท็จ จึงมีมูลว่าเป็นการกระทำที่ผิดวินัย

นอกจากนี้ นายรณชิต เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรู้เห็นในการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงาน ดังกล่าว ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและสอบวินัยร้ายแรงผู้อื่นในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลยพินิจไม่ชอบด้วยกฏหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ.2539 จึงถือเป็นการผิดวินัยร้ายแรง”

ขณะที่นายรณชิต ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าการ รฟม. คัดค้านกรณีดังกล่าวโดยระบุว่า “ประธานและกรรมการ รฟม. มิได้เป็นผู้มีอำนาจบังคับบัญชาตามกฏหมาย การก้าวล่วงมาเกี่ยวข้องกับอำนาจบังคับบัญชา จึงเป็นการกระทำที่ปราศจากอำนาจ รวมทั้งการออกคำสั่งสอบวินัยร้ายแรงดังกล่าว ไม่เป็นไปตามขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ ที่สำคัญ เห็นว่า กรรมการสอบวินัยที่ถูกแต่งตั้งให้มาสอบสวนผมนั้น มีพฤติการณ์อันมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน จึงมิได้ปราศจากอคติ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเมื่อไม่กี่วันมานี้

ดังนั้น จึงขอโต้แย้งการกระทำและไม่รับคำสั่งดังกล่าว เพราะล้วนแต่เป็นสิ่งที่มิชอบด้วยกฏหมาย ขัดกับหลักนิติธรรม ทั้งนี้ จะขอใช้สิทธิทุกวิถีทางเพื่อปกป้ององค์กรและรักษาศักดิ์ศรีสุจริตชน และพนักงาน ซึ่งรับเงินเดือนจากหลวงอย่างเต็มภาคภูมิ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ประกอบด้วยนายประพนธ์ ชนะกิจจานุกิจ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย พ.ต.ท.อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์ , นายวิทยา พันธ์มงคล, นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ, นายธันวา อาธารมาศ,นายสมคิด ลิลิตธรรม และนายณัฐพงศ์ สงฆ์รประชา เป็นเลขานุการ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงมาแล้ว 2 ชุด โดยชุดแรกมีนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะกรรมการ รฟม.เป็นประธาน และชุดที่ 2 มีพล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม เป็นประธาน แต่ได้มีการยกเลิกคำสั่งทั้ง 2 ชุด จนมาเป็นชุดปัจจุบัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้