วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เฟ้นผลงานหัวกะทิ! สวทช.มอบรางวัลหุ่นยนต์-โครงงานเจ๋ง ตามพระราชดำริ

เฟ้นผลงานหัวกะทิ! สวทช.มอบรางวัลหุ่นยนต์-โครงงานเจ๋ง ตามพระราชดำริ

  • Share:

สวทช. เดินเครื่องมอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ไอที พร้อมผลักดันการทำงานเป็นทีมให้แก่เยาวชน ตามรอยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ในฐานะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการดังกล่าวได้ให้ความสำคัญเรื่องไอที กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาทักษะและโปรแกรมมิ่ง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะซึ่งมีความจำเป็นในศตวรรษที่ 21 พร้อมกับรู้จักการทำงานเป็นทีม พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรม Show&Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และกิจกรรมแข่งขันประกอบหุ่นยนต์ BEAM วิ่งจับเส้น

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล


นอกจากการเปิดโอกาสให้นักเรียนและสามเณรจากโรงเรียนในชนบท โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จำนวน 210 คน/รูป จาก 22 โรงเรียน ยังมีการส่งเสริมความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา อีก 43 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 5 แห่ง เพื่อขยายความรู้ด้านไอทีต่อไปอีกด้วย

สำหรับกิจกรรม Show&Share ระดับมัธยมศึกษาและสามเณร ที่มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 31 โครงงานนั้น ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่ ผลงานสวิตซ์รีโมตควบคุมด้วยปุ่มกดเดียว สำหรับผู้พิการทางแขนและขา จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด รางวัลที่ 2 โครงงาน Raspberry pi and traffic signal โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก และรางวัลที่ 3 โครงงานระบบช่วยรักษาความสะอาดในห้องน้ำ จากโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา จ.น่าน ส่วนในระดับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น กลุ่มที่ได้รางวัลดีเยี่ยม ได้แก่ ระบบป้องกันการโจรกรรมรถด้วยเทคโนโลยี RFID มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , ระบบเตือนภัยอุทกภัย (Raspberry Pi) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , เครื่องให้อาหารสุนัขแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นำเสนอโครงงาน...
ผลงานสวิตซ์รีโมทควบคุมด้วยปุ่มกดเดียว จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด รับรางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2 โครงงาน Raspberry pi and traffic signal โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก
รางวัลที่ 3 โครงงานระบบช่วยรักษาความสะอาดในห้องน้ำ จากโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา จ.น่าน


ส่วนกิจกรรมแข่งขันประกอบ BEAM ประกอบรถหุ่นยนต์วิ่งจับเส้นนั้น ทุกรางวัลเป็นผลงานจากนักเรียน โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” โดยรางวัลที่ 1 ได้แก่ นายธนวัฒน์ ประเสริญศิลป์ นายอนุชิต ไตรสังข์ , รางวัลที่ 2 นายปิยะชาติ ชำนาญกิจ น.ส.จุฑาลักษณ์ กลิ่นสุคนธ์ , รางวัลที่ 3 น.ส.กุสุมาลย์ เสือสวย น.ส.วรรณกานต์ สุวรรณกล่อม และ ด.ญ.สุมิตตา นกสกุล ด.ญ.สุชีรา ฉลาดถ้อย ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในโครงการ Thailand Robofest Junior 2015 ซึ่งเปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศอีกด้วย

ด้าน นายมนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า นอกจากการขยายวงกว้างในความรู้ด้านเทคโนโลยีสู่นักเรียน พร้อมเผยแพร่ความรู้แก่นักศึกษาครูจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ใกล้ชิดกับโรงเรียนในชนบทและกระจายทั่วประเทศนั้น โครงการฯ ได้เตรียมเผยแพร่แนวพระราชดำริที่มุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนและนักศึกษาให้มีทักษะอื่นๆ อาทิ กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,​ กิจกรรมการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ , กิจกรรมสร้างชิ้นงาน 3 มิติ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ อย่างไรก็ตาม สามารถติดตามรายละเอียดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพิ่มเติมได้ ที่นี่

มนู อรดีดลเชษฐ์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้