วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กต.แจง MERS ฉบับ 3 ให้ทูตไทยชี้แจงมาตรการป้องกันการระบาดไทย

กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกแถลงการณ์การแพร่ระบาดของโรคเมอร์ส ฉบับ 3 สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตและสภานกงสุล ทำความเข้าใจกับนานาประเทศถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาลไทย เพื่อให้ความมั่นใจต่อนานาชาติในการควบคุมโรค...

กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) (ฉบับที่ 3) ระบุว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศมาตรการเข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เช่น การเฝ้าระวังที่ช่องทางเข้า - ออกประเทศทางอากาศ การประสานกับ 37 สายการบินประกาศเตือนผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและการติดตั้งเครื่องวัดไข้อัตโนมัติที่สนามบินทุกที่ที่มีสายการบินเดินทางมาจากประเทศในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งการดำเนินการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เช่น การเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล การแจกหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจ และการจัดจุดตรวจรักษาแบบช่องทางด่วนไม่ปะปนกับผู้ป่วยอื่นนั้น

กระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทำความเข้าใจกับนานาประเทศตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ถึงมาตรการของรัฐบาลไทยที่เข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ เพื่อให้นานาประเทศมีความมั่นใจในการดำเนินการของรัฐบาลไทยในการควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมากับโรคระบาดอื่นๆ โดยรัฐบาลไทยปฏิบัติการอย่างครอบคลุมและครบถ้วนตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด.

กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกแถลงการณ์การแพร่ระบาดของโรคเมอร์ส ฉบับ 3 สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตและสภานกงสุล ทำความเข้าใจกับนานาประเทศถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาลไทย เพื่อให้ความมั่นใจต่อนานาชาติในการควบคุมโรค... 21 มิ.ย. 2558 11:25 21 มิ.ย. 2558 12:00 ไทยรัฐ