วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หาเหตุทุ่งเจ้าพระยาเลื่อนนาปี

ทั้งที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่ 22 พ.ค.2558 แม้จะล่าช้ากว่าปกติไปแค่สัปดาห์เดียว แต่กรมชลประทานต้องออกมาประกาศขอความร่วมมือให้ชาวนาในลุ่มเจ้าพระยาเลื่อนการทำนาปีออกไป จนกว่าฝนจะตกเหมือนปกติ...ประมาณปลายเดือนหน้า

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ให้เหตุผลจำเป็นต้องเลื่อน เพราะสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล+เขื่อนสิริกิติ์+เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน+เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สี่เขื่อนหลักที่ส่งน้ำหล่อเลี้ยงลุ่มเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำน้อยกว่าที่คาดการณ์

วันนี้ (20 มิ.ย.58) น้ำในเขื่อนหลักทั้ง 4 มีเหลือให้ใช้การได้แค่ 1,159 ล้าน ลบ.ม. หรือแค่ 6%...จะมีน้ำให้ใช้ในทุกกิจกรรม ทั้งรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็ม ทำน้ำประปา และเพื่อการเพาะปลูก เขื่อนทั้งสี่จะต้องมีน้ำใช้การได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ล้าน ลบ.ม.ถึงจะเพียงพอ

สาเหตุไม่ได้เพียงแค่ฝนต้นฤดูตกน้อยกว่าที่คาด...นาปรังที่เพิ่งผ่านมาก็มีส่วนหลายคนคงตั้งคำถาม ในเมื่อให้งดทำนาปรังและกรมชลประทานเองก็ได้ประกาศจะไม่ส่งน้ำให้ชาวนาอยู่แล้ว...จะมาอ้าง มาโทษนาปรังได้อย่างไร ฟังไม่ขึ้น

ประเด็นนี้ อธิบดีกรมชลประทานอธิบายให้เข้าใจในสภาพความ เป็นจริง...การงดทำนาปรังเป็นการขอความร่วมมือ ไม่ใช่การบังคับ และในทางปฏิบัติ มีชาวนาไม่ให้ความร่วมมือ...ทำนาปรังไปกว่า 6 ล้านไร่

ที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้ปล่อยน้ำให้ทำนาปรัง แต่เนื่องจากระบบการจ่ายน้ำจากเขื่อนเป็นระบบรวม ไม่ได้มีการแบ่งแยกท่อว่า น้ำที่ส่งไปนั้นส่งไปให้ใคร หน่วยงานไหน หรือกิจกรรมไหนโดยเฉพาะ...น้ำไม่ว่าจะปล่อยไปเพื่อรักษาระบบนิเวศ-ทำน้ำประปา-ผลักดันน้ำเค็ม ล้วนปล่อยไปตามแม่น้ำ คลองธรรมชาติน้ำที่ปล่อยมา ไหลไปตามแม่น้ำลำคลอง ผ่านที่นาปรัง ชาวนา

แอบดักสูบน้ำเข้านาได้ เพราะไม่ผิดกฎหมาย เมื่อน้ำถูกดักสูบเข้านา 6 ล้านไร่ แล้งที่ผ่านมา การปล่อยน้ำที่ตั้งใจทำเพื่อรักษานิเวศ ทำน้ำประปา ผลักดันน้ำเค็ม มีไม่พอ น้ำมาไม่

ถึง...กรมชลประทานเลยต้องปล่อยน้ำเพิ่มเติม ไม่อย่างนั้นคนปลายน้ำไม่มีน้ำกินน้ำใช้ เลยมีผลทำให้น้ำในเขื่อนเหลือน้อยกว่าที่คิด จนต้องขอให้เลื่อนทำนาปีออกไป

นี่คงเป็นอีกปัจจัยธรรมชาติของคนไทย ที่ยากจะคาดเดาได้อีกเช่นกัน.

ชมชื่น ชูช่อ

21 มิ.ย. 2558 11:12 21 มิ.ย. 2558 11:12 ไทยรัฐ