วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติ

  • Share:

http://www.nlt.go.th

หอสมุดแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บรวบรวม สงวนรักษา และอนุรักษ์มรดก

ทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาการ ศิลปกรรมและวัฒนธรรมของชาติในรูปของเอกสาร รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และยังเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการความรู้และข่าวสารแก่คนในชาติ มีทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการการอ่าน ศึกษาค้นคว้า ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ที่ www.nlt.go.th

รู้จักเรา เล่าเรื่องภูมิหลังหอสมุดแห่งชาติ วิสัยทัศน์และภารกิจ ทรัพยากรสารสนเทศ ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ เวลาเปิดปิด การเดินทาง บริการ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ หนังสือทั่วไป หนังสือหายาก วารสารและหนังสือพิมพ์ เอกสารโบราณ ห้อง สมุดดิจิตอล หนังสือกรมศิลปากร เอกสารคู่มือองค์ความรู้ และนอกจากนี้ยังมีเมนู หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค ติดต่อเรา แผนผังห้องบริการ...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้