วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยภายใต้โลกาภิวัตน์

ในยุคโลกาภิวัตน์ นานาชาติต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของโลก ทั้งทาง ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ไม่มี ประเทศใดเป็นอิสระอย่างแท้จริง ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือประเทศไทยในปัจจุบัน ต้องถูกตรวจสอบจากประชาคมโลก ทั้งสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เกี่ยวกับการบินและการค้ามนุษย์

มีรายงานข่าวที่สับสน ประเทศไทย “สอบตก” หรือ “สอบผ่าน” กรณีที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอซีเอโอ) ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการบิน ของประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยอมรับว่า “สอบตก” ประเทศไทยถูก “ปักธงแดง” ในเว็บไซต์ของไอซีเอโอ และเผยแพร่ไปทั่วโลก หลังจากเลยเส้นตาย 18 มิถุนายน

แต่รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม ขออย่าให้เรียกว่า “สอบตก” เพราะเรากำลังสอบอยู่ กำลังจัดทำคู่มือตรวจสอบมาตรฐานไอซีเอโอ ทบทวนการตรวจสอบการออกใบอนุญาตสายการบินใหม่ 28 สาย และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานการบินพลเรือนใหม่ เพื่อให้ไอซีเอโอตรวจสอบอีกครั้ง แต่ที่น่ากังวลก็คือ ถ้าไม่ผ่าน หลายประเทศอาจห้ามเครื่องบินไทยบินเข้าหรือไม่?

อีกปัญหาหนึ่งที่ประเทศไทยถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้น คือการค้ามนุษย์ หลังจากที่สหรัฐฯลดอันดับไทยจากเทียร์ 2 เป็นเทียร์ 3 เป็นอันดับต่ำสุด และสหภาพยุโรปหรืออียูให้ “ใบเหลือง” คือเตือนเป็นครั้งสุดท้าย ให้ไทยแก้ปัญหา “การประมงผิดกฎหมาย ไร้การควบคุมและการรายงาน” หรือ “ไอยูยู” ถ้าแก้ปัญหาไม่ผ่าน อาหารทะเลไทยอาจถูกห้ามนำเข้า

หลังจากที่ถูกสหรัฐฯลดอันดับต่ำสุด และถูกอียูชักใบเหลือง รัฐบาลไทยได้ประกาศเป็น “วาระแห่งชาติ” การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการประมงผิดกฎหมาย เร่งแก้ไขกฎหมายประมง และกฎหมายปราบปรามการค้ามนุษย์ ปราบปรามผู้ทำผิดอย่างจริงจัง ตัวอย่างเช่นการออกหมายจับผู้ต้องหาค้ามนุษย์โรฮีนจา ถึง 89 ราย จับกุมได้แล้ว 55 ราย รวมทั้งนายทหารใหญ่

รัฐบาลไทยหวังว่าจะสอบผ่าน จากผลการเอาจริงที่ผ่านมา แต่มีรายงานข่าวว่าในรายงานเรื่องการค้ามนุษย์ฉบับใหม่ ซึ่งคาดว่าจะออกมาในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ สหรัฐฯ จะไม่รวมผลงานที่เกิดขึ้นหลัง 31 มีนาคมเข้าไปด้วย หมายความว่าอาจไม่พิจารณาผลงานชิ้นสำคัญ คือการค้นพบหลุม ฝังศพชาวโรฮีนจา และการปราบปรามที่ตามมา จึงน่าห่วงว่าจะหลุดเทียร์ 3 หรือไม่?

ประเทศไทยจะหลุดพ้นจาก “ธงแดง” ของไอซีเอโอหรือไม่? จะก้าวพ้นใบเหลืองของอียูโดยไม่ต้องโดนใบแดงหรือไม่? และหลุดจากเทียร์ 3 ของมหามิตรอเมริกาหรือไม่? รัฐบาลไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจัง ไม่ยอมให้ถูกนานาชาติโดดเดี่ยวแน่ เพราะเคยมีตัวอย่างพม่า ที่ถูกโดดเดี่ยวและเปลี่ยนสถานะจากประเทศรวยสุดเป็นจนสุด.

21 มิ.ย. 2558 10:02 21 มิ.ย. 2558 10:02 ไทยรัฐ