วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวนดุสิตโพล เผย ปชช.ค้านกาสิโนถูกกฎหมาย ชี้ทำคนติดพนันหนี้ท่วม

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 1,363 คน กรณี การเปิดกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย ไม่เห็นด้วย 45.19% ชี้ทำคนติดพนัน มีหนี้สิน เห็นด้วย 38.66% เพราะสร้างรายได้เข้ารัฐ เห็นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องรอบคอบ...

จากกระแสข่าวที่จะให้เปิดกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ ถึงความเหมาะสมในแง่ผลดีและผลเสียที่ตามมา หากจะดำเนินการจริง ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี “เปิดกาสิโนถูกกฎหมายในไทย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศโดยสำรวจเจาะลึกทั้งผลดี-ผลเสีย และสิ่งที่อยากฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องว่าควรจะเปิดหรือไม่เปิด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป จำนวน 1,363 คน ระหว่าง วันที่ 16-20 มิถุนายน 2558 สรุปผลได้ ดังนี้


1. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ที่จะให้ประเทศไทยเปิดกาสิโนถูกกฎหมาย

อันดับ 1 เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ส่งผลกระทบหลายด้าน ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ 86.79%
อันดับ 2 มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ควรรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างเปิดกว้าง 82.76%
อันดับ 3 มีทั้งผลดี-ผลเสีย ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและระบบการจัดการที่ชัดเจน 71.46%
อันดับ 4 การพนันไม่เคยทำให้ใครร่ำรวยหรือสุขสบายอย่างแท้จริง 69.48%
อันดับ 5 เป็นเรื่องหนึ่งที่ถูกจุดกระแสขึ้นมาอีกครั้ง และสังคมต่างให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ 67.50%


2. “ผลดี” ของการเปิดกาสิโนถูกกฎหมาย คือ

อันดับ 1 รัฐมีรายได้ มีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก เงินเข้าประเทศ ไม่รั่วไหล 76.60%
อันดับ 2 กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 73.07%
อันดับ 3 เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีงานทำเพิ่มขึ้น 71.31%
อันดับ 4 สามารถควบคุมดูแลได้ง่าย ช่วยลดปัญหาเรื่องการรีดไถ เก็บส่วย มาเฟีย ฯลฯ 63.83%
อันดับ 5 ไม่ต้องแอบเล่นแบบหลบๆ ซ่อนๆ บ่อนผิดกฎหมายลดลง 58.69%

3. “ผลเสีย” ของการเปิดกาสิโนถูกกฎหมาย คือ

อันดับ 1 เป็นการมอมเมาประชาชน เยาวชนเห็นแบบอย่างที่ไม่ดี 79.75%
อันดับ 2 ก่อให้เกิดหนี้สิน ไม่ทำงาน สร้างปัญหาให้กับครอบครัว 74.32%
อันดับ 3 กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ไทยเป็นเมืองพุทธ มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงาม 70.43%
อันดับ 4 เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ความไม่โปร่งใส ฟอกเงิน 68.67%
อันดับ 5 เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรม ปล้น จี้ ทวงหนี้ อุ้มฆ่า 64.56%

4. ถ้าจำเป็นต้องเปิดกาสิโนถูกกฎหมาย สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาล คือ

อันดับ 1 ควบคุมดูแลเวลาเปิด-ปิด การกำหนดอายุของผู้เล่น จำกัดวงเงิน 77.62%
อันดับ 2 มีกฎหมาย บทลงโทษที่ชัดเจน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 76.16%
อันดับ 3 การสร้างความเข้าใจที่ดีกับประชาชนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับคาสิโน 75.50%
อันดับ 4 จัดโซนนิ่ง สถานที่ตั้งคาสิโนจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 62.66%
อันดับ 5 การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส เป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 54.81%

5. โดยภาพรวม ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? ที่จะให้มีการเปิดกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย

อันดับ 1 ไม่เห็นด้วย 45.19% เพราะ ทำให้คนติดการพนัน อยากรวยทางลัด มีหนี้สิน เป็นการมอมเมาเยาวชน เกิดการทุจริตคอรัปชั่น ขัดต่อวัฒนธรรมไทย ปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น กฎหมายไม่เคร่งครัด ในระยะยาวเกิดผลเสียมากกว่า ฯลฯ

อันดับ 2 เห็นด้วย 38.66% เพราะ สร้างรายได้จำนวนมากให้กับประเทศ สามารถนำเงินไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เกิดการจ้างงาน ธุรกิจอื่นๆ อาจฟื้นตัวและมีผลกำไรที่ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 16.15% เพราะ มีทั้งผลดี-ผลเสีย ควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ฯลฯ

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 1,363 คน กรณี การเปิดคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย ไม่เห็นด้วย 45.19% ชี้ทำคนติดพนัน มีหนี้สิน เห็นด้วย 38.66% เพราะสร้างรายได้เข้ารัฐ เห็นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องรอบคอบ... 21 มิ.ย. 2558 09:33 21 มิ.ย. 2558 09:55 ไทยรัฐ