วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 21/06/58

หากเราประทับใจอะไร สมองจะประมวลเก็บภาพแห่งความทรงจำนั้นไว้ และถ้าเราถ่ายทอดความทรงจำเหล่านั้นไว้ในสมุดบันทึก เมื่อเปิดอ่านครั้งใดก็จะสามารถย้ำเตือนความประทับใจไว้กับตัวเราได้ตลอดกาล...

ตะลุยโลกใบใหญ่สัปดาห์นี้ “พี่ม้ามังกร” จึงขอพาน้องๆ ไปตะลุยเก็บภาพความประทับใจกับนิทรรศการ โครงการสมุดบันทึกวัยเยาว์ ซึ่งศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิวิชาหนังสือจัดขึ้นจนถึงวันที่ 24 มิ.ย. นี้ ที่หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน ครับ

โครงการสมุดบันทึกวัยเยาว์ เกิดจากความตั้งใจของ อ.มกุฎ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ที่ต้องการปลูกฝังให้เด็กๆมีนิสัยรักการเขียน และตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน ซึ่งเป็นพลังในการพัฒนาเยาวชนเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศชาติ เพราะการอ่านส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด มีโลกทัศน์กว้างไกล เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลให้สมองของเด็กได้ฝึกคิดค้นคว้า จินตนาการตามหนังสือที่อ่าน

ภายในนิทรรศการดังกล่าว จึงได้รวบ รวมประมวลผลงานของ เด็กๆ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จำนวน 10 คน ที่ได้เขียนจดหมายแสดง ความจำนงเข้ามาขอสมุดบันทึกกับทางโครงการ และให้คำมั่นสัญญาว่า จะเขียนสมุดบันทึกทุกวัน โดย ผลงาน ที่นำมาจัดแสดงเป็นภาพวาดลายเส้นจำนวน 15 ภาพ และภาพจากเนื้อหาในบันทึกของเด็กๆ จำนวน 30 ภาพ

ทันทีที่ได้เปิดสมุดบันทึกแต่ละเล่มอ่าน จะได้รับรู้ถึงความคิด ความฝัน ความหวังต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเด็กๆ บางเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญต่อความรู้สึกนึกคิดในจิตใจเด็กๆ ในช่วงเวลานั้น บาง เรื่องก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่อาจจะไม่เคยรู้ ถึงความรู้สึกของเด็กๆเลย เช่น บันทึก ของ ด.ญ.ซายูริ ซากาโมโตะ บันทึก ว่า “วันนี้ ฉันเจอเพื่อนใหม่เป็นคนอินเดีย เราไม่ได้พูดกัน แต่ฉันรู้ว่า ชอบเหมือนกัน เราชอบเขียนบันทึกเหมือนกัน แต่ฉันคิดว่าเพื่อนใหม่ดูมีความสุข ถึงจะอยู่ในโรงพยาบาลเรา ก็หาความสุขได้ เธอไม่ต้องห่วงฉัน ฉันมีความสุขมากๆ ทุกที่มีเธอเหมือนเพื่อนใหม่ของฉัน”

ขณะที่ บันทึก ของ ด.ญ.ญาณัฎฐ์ วัฒนากร บรรยาย ว่า “วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 หนูกับเพื่อนๆไปทำนาโยนค่ะ สนุกมากค่ะ” และ บันทึกของ ด.ญ.ภาวรี สม-ประสงค์ ที่เขียนว่า “7 เม.ย. 58 เห็นหน้านายกครั้งแรก แต่หนูไม่รู้ว่าใครเป็นนายก”

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เขียนจดหมายมาขอรับสมุดบันทึกได้ ที่ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย สศร. เลขที่ 666 ชั้น 17 อาคารธนาลงกรณ์ ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700 จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้ นะครับ.

20 มิ.ย. 2558 14:10 20 มิ.ย. 2558 14:10 ไทยรัฐ