วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนามบินสุวรรณภูมิ เข้มสั่งเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง 'เมอร์ส'

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS – CoV)...

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 58 นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสายการบิน เพื่อหารือถึงการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS – CoV) มีข้อสรุปว่า ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการติดตั้งเครื่อง Thermoscan เพิ่มเติมอีก 1 จุด บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน F ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบัน ทสภ. มีจุดคัดกรองผู้โดยสารด้วยเครื่อง Thermoscan ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ บริเวณเคาน์เตอร์ด่านควบคุมโรคติดต่อ อาคารเทียบเครื่องบิน E ก่อนทางเข้าจุดตรวจผู้โดยสารขาเข้า โซนตะวันออกและตะวันตก และบริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน F และเพื่อให้การคัดกรองผู้โดยสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด่านควบคุมโรคติดต่อฯ จะได้มีการปรับตั้งค่าเครื่อง Thermoscan ให้สามารถจับอุณหภูมิร่างกายได้ลดลงจากเดิม 37 องศา เป็น 36.5 องศา

นอกจากนี้ ทสภ. อยู่ในระหว่างการจัดหาเครื่อง Thermoscan เพิ่มเติมอีก 3 เครื่อง และจะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนจุดติดตั้งเครื่อง Thermoscan ให้ครอบคลุมในการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร ทั้งนี้ ทสภ. ได้มีการจัดหลุมจอดไว้รองรับเที่ยวบินที่เดินทางมาจากประเทศสุ่มเสี่ยง 7 ประเทศ (ประเทศแถบตะวันออกกลาง ได้แก่ ประเทศโอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิหร่าน จอร์แดน และประเทศแถบเอเชีย คือ ประเทศเกาหลีใต้) ไว้ที่หลุมจอดประชิดอาคาร E และ F เป็นการเฉพาะอีกด้วย

นายศิโรตม์ กล่าวเพิ่มเติม นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว ทสภ. ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลทำความสะอาด โดยจะให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุกพื้นที่ ที่มีการสัมผัสกับผู้โดยสาร อาทิ ห้องน้ำ เคาน์เตอร์เช็กอิน ตม. จุดให้บริการรถแท็กซี่ เป็นต้น มีการติดตั้งเจลล้างมือกระจายตามจุดต่างๆ ในอาคารผู้โดยสารกว่า 200 จุด และจัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับแจกให้กับผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานภายใน ทสภ. รวมทั้งขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สายการบินที่มีเที่ยวบินเดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดให้ประกาศให้ผู้โดยสารทราบถึงมาตรการของ ทสภ. และแจกเอกสาร Health Beware Card บนเครื่องบินด้วย ทั้งนี้หากพบผู้โดยสารที่มีอาการไข้ หรือต้องสงสัยว่าจะป่วย ให้แจ้งไปยังด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทันที หมายเลขโทรศัพท์ 0 2134 0136-9.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS – CoV)... 19 มิ.ย. 2558 15:35 19 มิ.ย. 2558 19:16 ไทยรัฐ