วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนามบินเชียงใหม่คุมเข้ม 'เมอร์ส' ติดเครื่องวัดอุณหภูมิป้องกันไวรัสร้าย

ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คุมเข้มเฝ้าระวังโรคไวรัสเมอร์ส สั่งทบทวนซักซ้อมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายป้องกันไวรัสร้าย...

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 58 นาวาอากาศเอกวิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวถึงการเฝ้าระวังโรคไวรัสเมอร์ส หลังมีการพบผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศไทยว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เฝ้าระวังโรคไวรัสเมอร์ส มาตั้งแต่เริ่มมีข่าวการพบผู้ป่วยรายแรกในเกาหลีใต้แล้ว โดยได้สังเกตอาการของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ และประเทศจีน หากพบว่า ผู้โดยสารรายใดมีอาการเป็นไข้ ก็จะดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทันที หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส จะดำเนินการกักตัวไว้ และส่งต่อไปตรวจสอบที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน บทที่ 13 เรื่องเหตุฉุกเฉิน ทางการแพทย์-เชื้อโรคติดต่อและการกักกันโรค ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ดำเนินการปรับปรุงและฝึกซ้อมเต็มรูปแบบไปเมื่อปี 2553 และมีการทบทวนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ 

"แผนรับมือนี้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ คณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่มีผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นคณะทำงาน ทั้งนี้เนื่องจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 18 ช่องทางหลักของประเทศไทย ที่ได้รับการตรวจประเมินด้านสาธารณสุขเป็นประจำทุกปี ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) และเมื่อเร็วๆ นี้ คณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้จัดประชุม เพื่อทบทวนการดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีมติเห็นชอบที่จะเข้าร่วมประกวดช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศต้นแบบด้วย" ผอ.อากาศยานเชียงใหม่ กล่าว

ขณะที่ นายวีรพงษ์ ปงจันตา หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ ยังคงใช้มาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัสเมอร์ส ด้วยการสังเกตอาการผู้โดยสาร ตามที่กรมควบคุมโรคได้กำหนดไว้ และหากกระทรวงสาธารณสุข มีการประกาศยกระดับการป้องกันโรค ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ ก็สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ Thermo scan ได้ทันทีเนื่องจากได้มีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว.

ผอ. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คุมเข้มเฝ้าระวังโรคไวรัสเมอร์ส สั่งทบทวนซักซ้อมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายป้องกันไวรัสร้าย... 19 มิ.ย. 2558 14:31 19 มิ.ย. 2558 15:14 ไทยรัฐ