วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุบลนำร่อง! ใช้เครื่องอินฟราเรด ป้องกันโรคเมอร์สในสนามบิน

สคร.7 อุบลราชธานีใช้เครื่องอินฟราเรด เทอร์โมสแกน วัดอุณหภูมิตรวจร่างกายผู้เดินทางเข้าไทยในสนามบิน เพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของโรคเมอร์ส หากพบกลุ่มเสี่ยง เตรียมส่งตรวจซ้ำ ย้ำยังไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติ จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากกลุ่มงานสื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ได้นำเครื่องอินฟราเรด เทอร์โมสแกนมาติดตั้งบริเวณทางออกผู้โดยสาร

เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนร่างกายของผู้โดยสาร ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 หรือเมอร์ส (MERS) โดยเฉพาะผู้โดยสารที่มีประวัติการเดินทางมาจากประเทศเสี่ยงในแถบตะวันออกกลาง และประเทศเกาหลีใต้ 

นางศิริวรรณ ชุมนุม หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ได้มีการเฝ้าระวังโรคเมอร์สอย่างเข้มงวด

โดยเฉพาะในพื้นที่ ที่มีการเดินทางเข้าออกของประชาชน ซึ่งในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด 2 จุดด้วยกัน คือ ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี และ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

สำหรับวิธีการคัดกรองผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่จะสังเกตดูความร้อนในร่างกายของผู้ที่เดินทางเข้ามา ผ่านทางเครื่องอินฟราเรด เทอร์โมสแกนที่กำหนดค่าไว้ที่ 37.5 องศาเซลเซียส หากเกิน 37.5 ขึ้นไป จะส่งตัวให้ทีม SRRT ตรวจซ้ำและลงบันทึกทั้งรายละเอียด ที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการเดินทางกลับ เพื่อสามารถติดตามผลอาการในภายหลัง อย่างไรก็ตาม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังไม่พบผู้ต้องสงสัยหรือผู้มีความเสี่ยงป่วยเป็นโรคเมอร์ส.

สคร.7 อุบลราชธานีใช้เครื่องอินฟราเรด เทอร์โมสแกน วัดอุณหภูมิตรวจร่างกายผู้เดินทางเข้าไทยในสนามบิน เพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของโรคเมอร์ส หากพบกลุ่มเสี่ยง เตรียมส่งตรวจซ้ำ ย้ำยังไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่ 19 มิ.ย. 2558 13:17 19 มิ.ย. 2558 15:16 ไทยรัฐ