วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝนทิ้งช่วง! ทำประปานครสวรรค์แห้งขอด ไม่พอแจกชาวบ้าน

วิกฤติแล้งขั้นรุนแรง ประปาส่วนภูมิภาคนครสวรรค์ ขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตประปา กระทบชาวบ้านน้ำไม่เพียงพอบริโภค จนท.เร่งกระจายน้ำกว่า 2,800 ครัวเรือน โดยจัดสรร เปิด-ปิดน้ำสลับกันวันละพื้นที่

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 มิ.ย. 58 เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคหน่วยบริการไพศาลี จ.นครสวรรค์ เร่งต่อท่อเติมน้ำดิบเข้าบ่อเก็บน้ำของการประปา หลังการประปาส่วนภูมิภาคหน่วยบริการไพศาลี อ.ไพศาลี ประสบปัญหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปา 3 ใน 4 บ่อแห้งขอด น้ำไม่เพียงพอสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

จากการเปิดเผยของนายวีรพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบริการไพศาลีเป็น 1 ใน 9 สาขาของการประปาส่วนภูมิภาคทั่วประเทศที่เผชิญวิกฤติแล้งหนัก เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้ในขณะนี้ปริมาณน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาได้แห้งขอดจนแทบไม่เหลือผลิตน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชน

เบื้องต้น การประชาส่วนภูมิภาคอำเภอไพศาลี ได้บริหารจัดการแบ่งน้ำประปาแจกจ่ายในพื้นที่เป็นสองส่วนที่รับผิดชอบ โดยจะปิด-เปิดน้ำสลับกันพื้นที่ละวัน ในเวลา 04.00-21.00 ของทุกวัน เพื่อกระจายน้ำให้ประชาชนกว่า 2,800 ครัวเรือนได้ใช้โดยทั่วถึง และเป็นการประหยัดน้ำประปาเพื่อเก็บไว้ใช้ในโอกาสต่อไป

วิกฤติแล้งขั้นรุนแรง ประปาส่วนภูมิภาคนครสวรรค์ขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตประปา กระทบชาวบ้านน้ำไม่เพียงพอบริโภค จนท.เร่งกระจายน้ำกว่า 2,800 ครัวเรือน โดยจัดสรร เปิด-ปิดน้ำสลับกันวันละพื้นที่ 19 มิ.ย. 2558 12:26 ไทยรัฐ