'ปั่นเพื่อแม่' ถวายแด่ราชินี

ข่าว

  'ปั่นเพื่อแม่' ถวายแด่ราชินี

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

   19 มิ.ย. 2558 06:25 น.

   พระบรมฯทรง นําขี่‘จักรยาน’ 43กม.16สิงหา

   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงจักรยานนำทีมข้าราชการ เอกชน และประชาชน ปั่นไปตามเส้นทางจากลานพระราชวังดุสิตไปกรม ทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ แล้วย้อนกลับเส้นทางเดิม รวมระยะทาง 43 กิโลเมตร ตามโครงการ “ปั่นเพื่อแม่-Bike for mom 2015” ซึ่งเป็นกิจกรรมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวที แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 16 ส.ค. พร้อมกันนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีฟ้าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

   เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มิ.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015” ซึ่งเป็นกิจกรรมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดินอย่างทั่วถึง เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ในการร่วมออกกำลังกายทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย เสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป

   ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยเส้นทางส่วนกลาง จะเริ่มจากพระลานพระราชวังดุสิต ไปกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กลับมาสิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิต รวมเป็นระยะทาง 43 กิโลเมตร โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงจักรยานนำทีม ข้าราชการ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย สำหรับเส้นทางส่วนภูมิภาค จะเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัด ไปตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดกำหนดและเริ่มในเวลาเดียวกัน โอกาสนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า สวมใส่เสื้อสีฟ้าเข้าร่วมกิจกรรม ติดตามรายละเอียด และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.bikeformom.com  ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1-24 ก.ค. จากนั้นนำเลขลงทะเบียนไปรับเสื้อ และเข็มกลัด ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ดำเนินการมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 9 หมื่นตัว น้ำดื่ม 5 แสนขวด เข็ดกลัดพระราชทาน 1 แสนอัน โดยกรุงเทพมหานคร เปิดให้รับได้ในวันที่ 25-26 ก.ค. ที่สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีฯ ส่วนในต่างจังหวัดรับได้ที่ศาลากลางจังหวัดในวันที่ 12 ส.ค. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

   พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า สมเด็จพระบรมโอรสา ธิราชฯ ทรงเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ทรงสนพระทัยเรื่องของการขี่จักรยานด้วย ได้รับสั่งมากับรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเสมอว่า ทรงห่วงใยผู้ใช้จักรยานในประเทศไทย รัฐบาล เอกชน และทุกภาคส่วน จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ทั้งนี้ สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงมีความห่วงผู้ใช้จักรยานในประเทศไทยมาโดยตลอด เพราะการสนับสนุนให้ใช้จักรยานจะต้องทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย ซึ่งในการปั่นจักรยานครั้งนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จะทรงร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบและทรงรับสั่งให้ดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมงาน ที่สำคัญต้องทำให้ประชาชนมีความสุข งานครั้งนี้พระองค์ทรงทำเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงอยากให้คนไทยให้ความสำคัญกับครอบครัวของตัวเอง อีกทั้งหากต้องการให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมประวัติศาสตร์ เรามีช่องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากจะสมัครได้ทางเว็บไซต์แล้ว ยังสมัครได้ที่ศาลากลางทุกจังหวัด และเขตทั้ง 50 เขต ในพื้นที่ กทม.

   ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 ส.ค. ว่า กระทรวงมหาดไทยมีส่วนในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด ถือเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยที่อยู่ต่างจังหวัด ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ได้เตรียมการตามกรอบที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น การกำหนดเส้นทางจักรยาน ซึ่งแต่ละจังหวัดจะพิจารณาพื้นที่ตามความเหมาะสม พร้อมกำหนดมาตรการในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ในกิจกรรมอื่นๆแต่ละพื้นที่จะเป็นผู้กำหนดซึ่งจะเน้นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในเชิงวัฒนธรรม

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22:38 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์