วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดอกไม้ให้กําลังใจ รก.อธิการบดีกู้ภาพพจน์ มวล.

ปัญหาความขัดแย้งในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งโครงการการก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์ มูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท ที่ยังไม่ได้ข้อสรุป จนมีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ ป.ป.ช. และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช.ให้ ใช้ ม.44 เข้ามาแก้ปัญหา ขณะเดียวกัน สภา มวล.อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา อธิการบดีคนใหม่ ล่าสุด สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.นครศรีธรรมราช และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ท่าศาลา รวมพลังออกแถลงการณ์ ตอบโต้กรณีตำรวจทหารตรวจจับอาวุธปืนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการ “ท่าศาลาโมเดล” สืบเนื่องมาจากมีคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มบ้านพัก จนท. ภายใน มวล.นั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าว่า เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 17 มิ.ย. ที่บริเวณลานเสาธง หน้าอาคาร บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ได้มีกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และภาคประชาชน ประมาณ 100 คน ได้รวม พลังเพื่อมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รก.อธิการ มวล. และ พล.ต.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รก.รองอธิการบดี มวล. และผู้บริหาร โดยมีตัวแทนออกมารับหนังสือแถลงการณ์และรับมอบช่อดอกไม้แทน พร้อมกับมีแถลงการณ์ ร่วมกันว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย และถูกสะท้อนออกไปสู่ภายนอกเป็นสถานการณ์ที่ไม่ส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง เป็นภาพลบต่อ สถาบัน ทำลายชื่อเสียงและศรัทธาของสังคมส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ภาพที่ถูกนำเสนอออกไปเป็นความพยายามของ คนกลุ่มเดียวที่มีผลประโยชน์แอบแฝงและให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงส่วนมากและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เฉพาะกลุ่มของตนเอง

ประเด็นที่ถูกสื่อสารออกไปนั้น ได้ใช้มหาวิทยาลัยที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของเป็นเดิมพัน ทั้งที่บุคลากรส่วนใหญ่ยังคงทำหน้าที่ทางด้านวิชาการ มุ่งสร้างบัณฑิต สร้างสรรค์สังคม โดยไม่ออกมาโต้แย้งใดๆ วันนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องออกมาบอกความจริงแก่สังคมให้รับรู้ในวงกว้างว่า วันนี้บุคลากรส่วนใหญ่ ยังคงทำหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ และยังมุ่งมั่นพัฒนาทั้ง ทางด้านการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการสังคม และยังคงเดินหน้าตามภารกิจอย่างสมบูรณ์ทุกประการ เพื่อเป็นความหวังแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองของนักศึกษา และความศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป หลังจากนี้ จะพร้อมเพรียงกันในการนำเสนอข้อมูลความจริงเพื่อสื่อสารให้สังคมส่วนใหญ่ได้ทราบว่า เราจะไม่นิ่ง ดูดายให้บุคคลใด หรือกลุ่มใดเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ อันมิชอบได้อีกต่อไป

น่าจะถึงเวลาแล้วสำหรับพลังบริสุทธิ์ของคน รุ่นใหม่ๆ ตัวเล็กแบบเราๆ ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ อยากเห็น เป้าหมายปณิธานหลักขององค์กรในการเป็น “องค์กรธรรมรัฐ” เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศ สู่สากล ได้ขับเคลื่อนไปด้วยดี ยึดถือประโยชน์ของ ส่วนรวมขององค์กร และประโยชน์แห่งสาธารณะเป็นที่ตั้งมากกว่าของพวกพ้องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การรวมตัวในครั้งถือว่าเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ขององค์กร มวล.พวกเรา จะต้องมีแต่ความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน ความรับผิดชอบและความรู้สึกเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับต่อไป ข้อความในแถลงการณ์ระบุ

ตอนเช้าวันที่ 18 มิ.ย. กลุ่มพลังคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาศิษย์เก่า มวล. และภาคประชาชนยังได้เดินสายไปมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณกับตัวแทนแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ บก.ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมืองนครศรีธรรมราช และมอบช่อดอกไม้ให้ กำลังใจแก่ พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ ผบก.ภ. จ.นครศรีธรรมราช ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความ สงบเรียบร้อยและคืนความสุขให้กับชาว มวล.ในห้วงเวลาที่ผ่านมาอีกด้วย ซึ่งข่าวคืบหน้าจะเสนอต่อไป.

ปัญหาความขัดแย้งในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งโครงการการก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์ มูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท ที่ยังไม่ได้ข้อสรุป 19 มิ.ย. 2558 07:33 19 มิ.ย. 2558 08:05 ไทยรัฐ