วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห้ามขายเหล้ารอบรั้วอุดม-อาชีวะ

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะ กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการฯ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในระยะ 300 เมตร แต่มีข้อยกเว้น 2 ข้อ คือ 1.โรงแรม และ 2.พื้นที่โซนนิ่งที่กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ พัฒน์พงศ์ อาร์ซีเอ และเพชรบุรีตัดใหม่ โดยห้ามจำหน่ายตลอด 24 ชั่วโมง จากนี้จะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งจะประชุมในวันที่ 3 ก.ค.นี้ จากนั้นหากเห็นชอบก็เสนอนายกรัฐมนตรีลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลบังคับใช้หลังจากนั้น 30 วัน โดยผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ จะประสานไปยังมหาวิทยาลัยทุกแห่งในการช่วยกำหนดระยะทางรอบสถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำงานร่วมกับกรมสรรพสามิตในการดำเนินการ นอกจากนี้ จะประสานไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน ขอให้เป็นนโยบายเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้เยาวชน

รมว.สธ.กล่าวต่อว่า ปัญหาเยาวชนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รุนแรงมากขึ้น มีร้านขายอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นใน 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นนักศึกษานั่งดื่มสุราเมาแล้วเกิดเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย ซึ่งต้องการแก้ไข.

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะ กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการฯ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา... 19 มิ.ย. 2558 04:21 19 มิ.ย. 2558 04:21 ไทยรัฐ