วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ให้ผู้บริหาร กทม.ลงปั่นจริง ก่อนทำเลนจักรยาน-เสนอเน้นเชื่อมต่อไม่ใช่ระยะทาง

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม. นายสุธน อาณากุล รอง ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจราจรและขนส่ง การจัดการเมือง และการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 3 โดยมีตัวแทนกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และอื่นๆ รวม 78 องค์กร เข้าร่วม โดยนายสุธน กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์การใช้จักรยาน เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาวางมาตรการให้กับนักปั่นได้ใช้เส้นทางได้อย่างปลอดภัย โดยขณะนี้ กทม.ได้ปรับปรุงเส้นทางจักรยานให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับผู้ใช้จักรยานที่เพิ่มขึ้น

รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า การส่งเสริมการปั่นจักรยาน จะต้องวางระบบให้เป็น Network ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่วนปัญหาของอุบัติเหตุสูงสุดที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากคนเป็นหลัก นอกจากนี้ การพัฒนาเส้นทางจักรยานให้มีความปลอดภัยนั้น จะต้องเข้าใจถึงปัญหาในพื้นที่จริง ตนจึงอยากเสนอให้ผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่ปั่นจักรยาน เพื่อสัมผัสปัญหาและเข้าใจในการนำไปแก้ไขอย่างแท้จริง นอกจากนี้ อยากเสนอให้ กทม.เน้นพัฒนาเส้นทางจักรยานที่ใช้งานได้จริง ระหว่างชุมชน เพื่อการเชื่อมต่อในอนาคต ไม่ใช่เน้นเพิ่มระยะทาง หรือเชิงปริมาณ ขณะที่ พล.ต.ต.อภิสิทธิ์ เมืองเกษม ผบก.จร. กล่าวว่า การใช้รถจักรยานให้ปลอดภัยในเมืองหลวงเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน สิ่งที่สำคัญอยากเสนอเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย คือ 1.แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในส่วนของจักรยาน 2.เพิ่มช่องทางสำหรับจักรยาน 3.จัดให้มีกองทุนประกันภัยกับผู้ขับขี่จักรยาน และ 4.จัดให้มีองค์กรหรือหน่วยงานเข้ามาดูแลผู้ขี่จักรยานโดยตรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมส่วนใหญ่เสนอให้ กทม.ควรเพิ่มพื้นที่จอดรถสำหรับจักรยานให้มากขึ้น โดยเฉพาะตามระบบขนส่งมวลชน เพราะการจะรณรงค์ให้คนมาขี่รถจักรยาน จะต้องหาที่รองรับเรื่องที่จอดเป็นสำคัญ อีกทั้งเส้นทางหลายๆแห่งของ กทม.ยังไม่มีความพร้อมที่จะใช้ในการขี่รถจักรยาน และสิ่งที่สำคัญการส่งเสริมเส้นทางจักรยานจะต้องขอความเห็นจากคนในพื้นที่.

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม. นายสุธน อาณากุล รอง ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจราจรและขนส่ง การจัดการเมือง และการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 3... 19 มิ.ย. 2558 04:10 19 มิ.ย. 2558 04:10 ไทยรัฐ