วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยาขายเกลื่อนหลายหมื่นชนิด พณ. แอ่นอกรับ คุมราคายาก

กรมการค้าฯ รับคุมราคายายาก เหตุมีหลายหมื่นชนิด แต่กำหนดให้ผู้ผลิต-ผู้ค้า พิมพ์ราคายาบนบรรจุภัณฑ์ และให้สถานพยาบาลต้องขายไม่เกินราคาที่กำหนด เชื่อแก้ได้ดีกว่า ชี้หากสถานพยาบาลหันมาบวกเพิ่มค่าบริการอื่น สธ.ต้องเข้าควบคุมดูแล...

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึง การแก้ปัญหาราคายาแพงในสถานพยาบาล ว่า กรมฯคงไม่สามารถควบคุมราคายา ตามพ.ร.บ.ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ได้ เพราะยาที่ขายในประเทศไทยมีจำนวนมาก และยารักษาโรคเดียวมีหลายชนิด จึงเป็นเรื่องยากหากจะควบคุมราคา แต่ได้แก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาค่ารักษาพยาบาลแพง ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมการค้าภายใน ฯลฯ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.58 ได้เห็นชอบให้ผู้ผลิตและจำหน่ายยา ต้องพิมพ์ราคาจำหน่ายยาลงบนบรรจุภัณฑ์ให้ชัดเจน และกำหนดให้สถานพยาบาลต้องจำหน่ายยาตามราคา หรือไม่เกินราคาที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์ รวมถึงให้ผู้เข้ารับการรักษามีสิทธิ์ไม่ซื้อยาจากสถานพยาบาลได้

”ถ้าพิมพ์ราคาขายบนบรรจุภัณฑ์ชัดเจนแล้ว ต่อไปสถานพยาบาลไม่สามารถขายเกินราคาได้อีก เช่น ยาแก้ไอ เดิมอาจจะเคยขายขวดละ 200 บาท แต่บนกล่อง หรือขวดระบุเพียง 50 บาท ก็ต้องขายไม่เกิน 50 บาท ถ้ามีต้นทุนด้านอื่นๆ อีกจะเอามารวมในค่ายาเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้ว แต่จะเอาไปรวมเป็นค่าบริการอะไร ต้องระบุให้ชัดเจนในใบเสร็จ เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษาได้รับทราบ แต่ถ้าชาร์จค่าบริการอื่นๆ แพงเกินไป กระทรวงสาธารณสุขต้องดูแลแล้ว เพราะมีกฎหมายสถานพยาบาล 2541 ดูแลอยู่”

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ กระทรวงสาธารณสุข ต้องทำความเข้าใจกับผู้ผลิตและจำหน่ายยาในเรื่องดังกล่าว และเชื่อว่า ไม่น่าจะมีการฉวยโอกาสพิมพ์ราคายาที่สูงเกินจริงลงไปบนบรรจุภัณฑ์ เพราะอย.มีต้นทุนราคายาที่ขายในไทยอยู่แล้ว และเมื่อทำความเข้าใจกับผู้ผลิตเสร็จแล้ว สามารถส่งเรื่องมาให้กรมการค้าภายใน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่มีรมว.พาณิชย์ เพื่อเสนอให้กกร.ออกประกาศกำหนดให้ผู้ผลิตพิมพ์ราคายาบนบรรจุภัณฑ์ต่อไป หากผู้ใดฝ่าฝืน จะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำและปรับ.

กรมการค้าฯ รับคุมราคายายาก เหตุมีหลายหมื่นชนิด แต่กำหนดให้ผู้ผลิต-ผู้ค้า พิมพ์ราคายาบนบรรจุภัณฑ์ และให้สถานพยาบาลต้องขายไม่เกินราคาที่กำหนด เชื่อแก้ได้ดีกว่า ชี้หากสถานพยาบาลหันมาบวกเพิ่มค่าบริการอื่น สธ.ต้องเข้าควบคุมดูแล... 19 มิ.ย. 2558 01:27 ไทยรัฐ