วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'องคมนตรี' ขึ้นเหนือเยี่ยมโครงการพระราชดำริฟื้นฟูสภาพป่า

องคมนตรี พร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการฟื้นฟูสภาพป่าในโครงการพระราชดำริ ที่ อ.เชียงดาว และ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบถุงยังชีพพระราทานแก่ จนท.และราษฏรในพื้นที่...

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 58 เวลา 11.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะเดินทางไปยัง โครงการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อำเภอไชยปราการ และพื้นที่ข้างเคียง พื้นที่ที่ 2 (ห้วยจะค่าน) ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว โดยมีนายประกาศิต ระวิวรรณ หัวหน้าโครงการฯ ผู้นำเสนอผลงาน พร้อมหน่วยงานในพื้นที่ในส่วนของโครงการฟื้นฟูสภาพป่า บ.ห้วยจะค่าน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและราษฎรที่อยู่ในพื้นที่


จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง มีนายมนัส ขันใส นอภ.ฝาง พ.ต.ท.ฐิติพงศ์ เจนกิจเจริญชัย ผบ.ร้อย ต.ช.ด.334 แม่อาย พ.ท.ธนพล วงษ์สวัสดิ์ ผบ.บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.5 กกล.ผาเมือง พ.ต.ท.ฐิติพงศ์ เจนกิจเจริญชัย ผบ.ร้อย ตชด.334 ให้การต้อนรับ และบรรยายการปฏิบัติงาน พร้อมได้ตรวจเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังในแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการชายแดน ได้มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ทหาร ทหารพราน และตำรวจตระเวนชายเดนที่ 334


ต่อมาเดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากหัวหน้าโครงการและได้มอบถุงยังชีพแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในโครงการก่อนเดินทางต่อไปยังโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งที่ 1 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและเยี่ยมชมการทำงานก่อนเดินทางกลับ.

องคมนตรี พร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการฟื้นฟูสภาพป่าในโครงการพระราชดำริ ที่ อ.เชียงดาว และ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบถุงยังชีพพระราทานแก่ จนท.และราษฎรในพื้นที่... 18 มิ.ย. 2558 20:08 18 มิ.ย. 2558 23:44 ไทยรัฐ