วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ทรงปฐมพยาบาลสมาชิก พอ.สว.

น้ำพระทัยเปี่ยมล้น จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงปฐมพยาบาลอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดตาก ซึ่งเป็นลมหมดสติ ล้มฟุบขณะนั่งฟังพระดำรัส

เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. วันที่ 18 มิถุนายน ที่โรงเรียนแม่ระมาดพิทยาคม ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดตาก ขณะนั้นได้มีอาสาสมัคร พอ.สว. ชื่อนางสาวพิมทการณ์ เอื้อการกุล เป็นพนักงานบริการ ดูแลงานด้านสาธารณสุขต่างชาติ โรงพยาบาลแม่สอด เกิดเป็นลมหมดสติล้มฟุบต่อหน้าพระพักตร์ ทำให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรีบเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นในทันที ด้วยทรงห่วงใย

พร้อมทั้งมีรับสั่งแนะนำให้แพทย์พยาบาลฉีดกลูโคสให้ผู้ป่วยไว้ก่อน เพื่อป้องกันน้ำตาลในเลือดต่ำ อาจทำให้ช็อกได้ พร้อมมีพระวินิจฉัย ทรงเลือกเส้นเลือดเพื่อเจาะใส่สายน้ำเกลือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินแม่ระมาด เพื่อให้น้ำเกลือผู้ป่วย ก่อนส่งตัวเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลแม่ระมาดต่อไป

นับเป็นความปลาบปลื้มใจของพสกนิกรชาวไทยที่มีเจ้าฟ้าที่ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้

น้ำพระทัยเปี่ยมล้น จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงปฐมพยาบาลอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดตาก ซึ่งเป็นลมหมดสติ ล้มฟุบขณะนั่งฟังพระดำรัส 18 มิ.ย. 2558 20:07 3 ก.ค. 2558 18:01 ไทยรัฐ