วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ราชกิจจาฯ แจ้งประกาศ สธ. ยก 'เมอร์ส' เป็นโรคติดต่อ ต้องแจ้งความ

ราชกิจจาฯ แจ้งประกาศ สธ. ยก 'เมอร์ส' เป็นโรคติดต่อ ต้องแจ้งความ

  • Share:

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส เป็นโรคติดต่อ และต้องแจ้งความ ...

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 58 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง เพิ่มเติมชื่อโรคติดต่อต้องแจ้งความ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศลง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ประกาศลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ประกาศลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และประกาศลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กําหนดชื่อโรคติดต่อต้องแจ้งความ จํานวน 21 โรค นั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศเพิ่มเติมชื่อโรคติดต่อต้องแจ้งความ ดังนี้ “22. โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome - MERS)” 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้