วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บินไทยการันตีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ขอให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ

การบินไทย ยืนยันมีการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ แม้จะมีกรณี ICAO ให้ธงแดงประเทศไทย โดยระบุกรมการบินพลเรือนไทยมีปัญหาในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัย...

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 58 นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรณีกรมการบินพลเรือน (บพ.) ของประเทศไทย ได้ถูกตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit Programme; USOAP) จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และพบข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ (SSC) โดยมีสัญลักษณ์ธงแดงปรากฏที่ชื่อประเทศไทยในเว็บไซต์ของ ICAO นั้น เป็นการแสดงถึงว่ากรมการบินพลเรือนของประเทศไทย ยังมีการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยที่ยังไม่เพียงพอ ตามมาตรฐานของ ICAO แต่สิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้น ไม่ได้หมายความว่าการบริการเดินอากาศ สายการบิน เครื่องบิน และสนามบินของประเทศไทยมีข้อบกพร่อง หรือไม่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยแต่อย่างใด

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย กล่าวอีกว่า ในส่วนของการบินไทย ยังคงรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสูงมาโดยตลอด และได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากองค์กรด้านความปลอดภัยการบินของประเทศต่างๆ อาทิ

- EASA (European Aviation Safety Agency) ของยุโรป 
- FAA (Federal Aviation Administration) ของสหรัฐอเมริกา  
- CASA (Civil Aviation Safety Authority) ของออสเตรเลีย  
- CAAC (Civil Aviation Administration Of China) ของจีน 
- JCAB (Japan Civil Aviation Bureau) ของญี่ปุ่น
- IOSA (IATA Operational Safety Audit) จาก IATA (International Air Transport Association)

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 2558 เป็นต้นมา ประเทศต่างๆ ได้รับทราบถึงกรณี ICAO พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญของกรมการบินพลเรือนของไทยแล้ว และประเทศต่างๆ ได้เพิ่มการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของการปฏิบัติการบินในทุกๆ ด้าน ของการบินไทย (Ramp Inspection, Station Audit and Base Audit) และผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าการบินไทยยังคงรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด.

การบินไทย ยืนยันมีการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ แม้จะมีกรณี ICAO ให้ธงแดงประเทศไทย โดยระบุกรมการบินพลเรือนไทยมีปัญหาในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัย... 18 มิ.ย. 2558 15:28 18 มิ.ย. 2558 22:05 ไทยรัฐ