วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวบ้านพัทลุง เผย 'กุ้งก้ามกราม' สร้างรายกว่า 500,000 บาทต่อปี

ประมงอาสาเรียกร้องศูนย์วิจัยประมง จ.พัทลุง ให้ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามอย่างต่อเนื่อง เพราะขายได้ กก.ละ 500-600 บาท หลังสร้างรายได้ให้ชาวบ้านกว่า 540,000 ต่อปี

นายดลเราะหมาน นุ่มอุ้ย ประมงอาสาบ้านทุ่งเหรียง ม.2 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.พัทลุง ทำการปล่อยกุ้งก้ามกรามลงในคลองส้านแดง และคลองท่าเชียด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง มาเป็นระยะเวลานานกว่า 8 ปี โดยกุ้งดังกล่าวจะมีขนาด 10 – 15 ตัวต่อกิโลกรัม โดยจะมีการซื้อขายกันในราคากิโลกรัมละ 500-600 บาท

สำหรับการปล่อยกุ้งในคลองส้านแดง และคลองท่าเชียด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2550 จนถึงปีนี้ ชาวบ้านจะร่วมกันจับกุ้งก้ามกรามในรูปแบบของการอนุรักษ์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้พันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ปล่อยลงสูญพันธุ์ และเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนี้ สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.ตะโหมด อ.เขาชัยสน และ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ได้ตลอดทั้งปี

จากการประเมินผลในเบื้องต้น กุ้งก้ามกรามดังกล่าว สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนไม่ต่ำกว่า 540,000 บาทต่อปี พร้อมกันนั้นตนก็ขอเรียกร้องให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.พัทลุง ได้นำพันธุ์กุ้งก้ามกรามมาปล่อยในคลองดังกล่าวทุกๆ ปี เพราะเป็นการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี

ประมงอาสาเรียกร้องศูนย์วิจัยประมง จ.พัทลุง ให้ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามอย่างต่อเนื่อง เพราะขายได้กก.ละ 500-600 บาท หลังสร้างรายได้ให้ชาวบ้านกว่า 540,000 ต่อปี 18 มิ.ย. 2558 13:25 19 มิ.ย. 2558 12:16 ไทยรัฐ