วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หยุดสูบนานต้ัง 15 ปี ยังไม่พ้นภัยโรคหัวใจ

เพิ่งมีการศึกษาล่าสุดในสหรัฐอเมริกาแจ้งว่า คอยาที่สามารถหยุดบุหรี่มาได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 15 ปี ก็ยังมีอันตรายจากโรคหัวใจวายอยู่

สำนักงานแพทย์ใหญ่สหรัฐฯ กล่าวว่า ได้สรุปการศึกษามาจากรายงานการศึกษาใหญ่ๆ มาทั้งหมด

รายงานยังกล่าวว่า คอยาซึ่งยังพ่นควันเป็นพายุบุแคม วันๆหนึ่งสูบบุหรี่ไม่ต่ำกว่า 1 ซอง คิดมาจนถึงบัดนี้ไม่ต่ำกว่า 32 ปี ก็จะยังคงเสี่ยงกับโรคสูงอยู่ แม้ตนเองจะตัดใจเลิกสูบบุหรี่มาแล้วตั้ง 15 ปี

รายงานของสำนักแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกากล่าวว่า สำหรับคนทั่วไปที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ นอกจากจะได้คุณจากการที่ลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตลงไป ก็ยังจะห่างจากภัยลงเป็นลำดับ และยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่เคยจับบุหรี่มาก่อน ก็อย่าไปจับต้องมันเข้าเลย.

เพิ่งมีการศึกษาล่าสุดในสหรัฐอเมริกาแจ้งว่า คอยาที่สามารถหยุดบุหรี่มาได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 15 ปี ก็ยังมีอันตรายจากโรคหัวใจวายอยู่ 18 มิ.ย. 2558 13:06 18 มิ.ย. 2558 13:06 ไทยรัฐ