วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบเค้าสมองเสื่อม ต้ังแต่เร่ิมต้นตอ

นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งซึ่งนับว่ามีความสำคัญในทางการแพทย์ นั่นคือสารเคมีอย่างหนึ่งในเลือดของผู้ที่ชักจะเริ่มความเป็นสมองเสื่อมลดต่ำลง

พวกเขาได้พบร่องรอยอันนี้ ในการพยายามหาอาการขั้นต้นๆของโรคสมองเสื่อม ตั้งแต่ระดับของโปรตีนในเลือด 1,000 กว่าชนิดด้วยกัน และได้นำผลการค้นพบนั้นมาเปรียบเทียบกับผลการค้นพบเร็วๆนี้ดูด้วย ทำให้สังเกตรู้ว่า โปรตีนชนิดนี้ในหมู่ผู้ที่เริ่มจะมีอาการสมองเสื่อมจะลดต่ำลง

โรคอันน่ากลัวนี้ ถูกคาดหมายไว้อย่างน่าหวั่นหวาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นทั่วโลก ในปี พ.ศ.2593 นี้ขึ้นอีก 3 เท่า โดยที่ยังไม่มีทางที่จะรักษามันได้อย่างใด

ตามตัวเลขในปัจจุบันเป็นที่ประมาณว่า มีผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมทั่วโลกอยู่มากประมาณ 44 ล้านคน.